Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pozory mylą, dowód nie - alkohol tylko dla pełnoletnich

Piotrkowscy policjanci przeprowadzają działania skierowane do osób sprzedających alkohol. Celem cyklicznych akcji jest podnoszenie świadomości tych osób jakim zagrożeniem jest sprzedaż alkoholu małoletnim oraz z jakimi konsekwencjami dla sprzedającego się ona wiąże.

Mundurowi doskonale wiedzą jakim zagrożeniem jest spożywanie alkoholu przez młodzież. Spotykają się ze zdarzeniami z udziałem osób nieletnich, którzy będąc pod wpływem napojów alkoholowych stają się sprawcami czynów karalnych lub też sami padają ofiarami różnych przestępstw. Policjanci docierając do pracowników placówek handlowych sprzedających alkohol przypominając, że to na dorosłych ciąży szczególny obowiązek dbałości o bezpieczeństwo dzieci czy młodzieży między innymi poprzez reagowanie na nieodpowiedzialne, zabronione zachowania. Ponieważ dowód osoby niepełnoletniej nie różni się niczym od dowodu osoby dorosłej, funkcjonariusze zwracają uwagę w rozmowach ze sprzedawcami, by dokładnie sprawdzali datę urodzenia w okazanym dokumencie.

Jeżeli jesteś sprzedawcą, zawsze proś o dowód osobę o młodym wyglądzie, jeżeli jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu małoletniemu – reaguj! Jeżeli jesteś rodzicem – rozmawiaj ze swoim dzieckiem o szkodliwych skutkach wczesnej inicjacji alkoholowej.Sprzedaż alkoholu osobom małoletnim jest przestępstwem, za popełnienie którego grozi kara grzywny. Ujawnienie nabycia alkoholu przez osobę , która nie ukończyła 18 roku życia będzie w każdym przypadku skutkować wystąpieniem przez Policję do właściwego organu samorządowego z wnioskiem o odebranie zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

 


 

  • policjant przy ladzie sklepowej zawiesza plakat dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
  • policjantka przy drzwiach sklepu zamieszcza plakat dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
  • policjant na terenie sklepu przekazuje pracownicy plakat
  • policjant na terenie sklepu zamieszcza plakat dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu osobom małoletnim
Powrót na górę strony