Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczcili 77. rocznicę Bitwy nad Bzurą

W 77 rocznicę Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów w Kutnie odbyły się obchody upamiętniające wydarzenia z września 1939 roku. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, uczniowie i mieszkańcy Kutna. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim i Komendantem Powiatowym Policji w Kutnie nadkom. Krzysztofem Szymańskim.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 mszą świętą polową. Po apelu pamięci delegacje złożyły kwiaty przed tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby- dowódcy armii Poznań podczas wojny obronnej w 1939 roku. Wiązankę złożył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie nadkom.

Krzysztofa Szymańskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie bryg. mgr inż. Marka Myszkowskiego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Kutnie Ryszarda Wilanowskiego.

Następnie odsłonięcia tablicy „W hołdzie absolwentom korpusów kadetów II RP – Bohaterom Bitwy pod Kutnem” dokonał Prezydent Miasta Kutno Pan Zbigniew Burzyński oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych mjr Grzegorz Leśniewski.

Kwiaty przed odsłoniętą tablicą złożyła delegacja Stowarzyszenia Absolwent Liceów Wojskowych w składzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński,  płk  Remigiusz Wiśniewski i mjr  Jacek Jarzyna.

  • obchody rocznicy bitwy nad Bzurą z udziałem policjantów
  • przedstawiciele słuzby składają symboliczne kwiaty
  • przedstawiciele słuzb oddają honor pod pomnikiem
  • przedstawiciele słuzb oddają honor pod pomnikiem
Powrót na górę strony