Informacje

Pierwsze doborowe spotkanie policjantów KWP w Łodzi i KMP w Skierniewicach ze studentami skierniewickiej uczelni za nami.

Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach wspólnie z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach i Wydziałem Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zorganizował zajęcia dla studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, w trakcie których omówiona została procedura naboru do Policji oraz warunki pełnienia służby w naszej formacji. To kolejne przedsięwzięcie realizowane przez uczelnię i skierniewicką komendę.

Spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2021 roku od godz. 18:00 za pośrednictwem platformy internetowej. Wzięło w nim udział około 100 studentów różnych roczników oraz kierunków, spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie dr Alojzy Pilich, po czym głos przekazał stronie policyjnej. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach mł. insp. Wojciech Dworak przy udziale I Zastępcy, Pani mł. insp. Moniki Hurko – Nesterowicz / wykładowcy uczelni / wprowadzili studentów w szczegóły i omówili cele i zakres tematyczny spotkania, które w profesjonalny i szczegółowy sposób poprowadziła Pani mł. asp. Marta Mysur  z Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Przedstawiła ona prezentację zawierającą m.in., informacje na temat rekrutacji, warunków, które musi spełnić kandydat do służby, warunków socjalnych oraz finansowych funkcjonariusza, omówiła poszczególne etapy rekrutacji wskazując przy tym niezwykle cenne wskazówki na temat praktycznych aspektów ich przechodzenia. Przyjemnym elementem spotkania było również wystąpienie absolwentki skierniewickiej uczelni, a obecnie policjantki KMP w Skierniewicach, Pani st. sierż. Katarzyny Lesiak. Przedstawiła ona swoją drogę przyjęcia do służby oraz ścieżkę rozwoju zawodowego w skierniewickiej komendzie. Po tej części spotkania głos zabierali studenci pytając o różne kwestie związane ze służbą w naszej formacji. Zwieńczeniem niemal półtoragodzinnego spotkania były wystąpienia  Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie dr Alojzego Pilicha i Komendant Miejski Policji w Skierniewicach, którzy zgodnie podkreślili, że współpraca między uczelnią,    a KMP będzie kontynuowana w przyszłości, a jednym z takich przedsięwzięć, po zniesieniu części obostrzeń, będzie udział KMP w organizowanym na terenie Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego dniu dla studenta, w trakcie którego zostaną przedstawione, miejmy nadzieje, że już bezpośrednio, procedury rekrutacji do naszej formacji.

  • umundurowana uśmiechnięta policjantka siedzi za biurkiem przy komputerze, na ścianie godło Polski
  • ekran monitora na którym widac policjantke i rozmówcę
  • ekran monitora komputera z informacjami doborowymi
  • komendant za biurkiem przed monitorem
  • pani komendant za biurkiem przed monitorem