230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Z tej okazji, w Łodzi odbyły się uroczystości , w których uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin. Rozpoczęły się one mszą świętą w Archikatedrze pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi w intencji Ojczyzny. Po mszy, nastąpiło złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym. Ze względu na wymogi sanitarne i obowiązujący limit osób podczas liturgii w katedrze, we mszy św. wzięli udział tylko zaproszeni goście.

Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 roku była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po Stanach Zjednoczonych - konstytucją. Uchwalona przez Sejm Czteroletni miała zapewnić Polsce niezależność oraz umożliwić rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy. Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była ogromnym osiągnięciem narodu polskiego.

Konstytucja 3 Maja wprowadziła w Polsce trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Stanowieniem prawa miał zajmować się dwuizbowy Sejm. 

W trakcie rozbiorów obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostało zakazane przez zaborców. W II Rzeczpospolitej, w kwietniu 1919 r. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uznano za święto narodowe odrodzonego państwa.

Podczas II wojny światowej okupanci niemieccy i sowieccy zabronili obchodzenia rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791. Pomimo tych trudności świętowano w warunkach konspiracji – często ryzykując własnym życiem. Po II wojnie światowej 3 Maja przestał być świętem narodowym, a wszelkie próby manifestacji patriotycznych w tym dniu były tłumione. W 1990 roku nowo wybrane Sejm i Senat proklamowały 3 Maja świętem państwowym. / MSWiA/

  • wiązanki pod pomnikiem i oddający hołd policjant w mundurze generała
  • policjant składa wiązankę pod pomnikiem
  • ławy w katedrze za którymi siedzą uczestnicy mszy m.in. komendant wojewódzki policji w Łodzi