Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podrobiona odzież, obuwie i galanteria o wartości prawie 2 milionów złotych

Z inicjatywy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego na terenie jednego z największych bazarów handlowych w Europie, zostały przeprowadzone skoordynowane działania różnych służb. Zlokalizowano trzy miejsca, w których dokonywano obrotu towarami z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ujawniono również nieprawidłowości dotyczące nielegalnego zatrudnienia oraz niezachowanie odpowiedniej czystości w lokalu gastronomicznym.

29 września 2016 roku, koluszkowscy policjanci zorganizowali wspólną akcję z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Izby Celnej, przedstawicielami Inspekcji Pracy oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do udziału w działaniach zaproszono również polskiego pełnomocnika, różnych światowych marek zajmujących się produkcją i dystrybucją, odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej. W godzinach porannych przedstawiciele wymienionych służb jednocześnie weszli do pięciu boksów handlowych znajdujących się w Rzgowie, na terenie hal targowych jednego z największych w Europie centów handlowych. W trzech z nich mundurowi z koluszkowskiej komendy i jednostek podległych przy współudziale przedstawicieli pozostałych służb znaleźli odzież i inne wyroby, które oznaczone były znakami towarowymi znanych producentów. Przedstawiciel pokrzywdzonych firm, posiadający odpowiednie przeszkolenie stwierdził, iż zakwestionowane wyroby oznaczone zostały podrobionymi znakami towarowymi firm, których jest pełnomocnikiem. Łącznie w trzech boksach handlowych należących do obywateli Turcji, zabezpieczono łącznie  blisko 2000 sztuk różnego rodzaju wyrobów odzieżowych, obuwniczych i galanteryjnych o szacunkowej wartości bliskiej 2 milionów. złotych.  

Ponadto Inspektorzy Pracy w jednym z boksów, w których ujawniono podrobioną odzież, stwierdzili również nieprawidłowości związane z brakiem formalności związanych z zatrudnieniem pracujących tam osób.

Wszystkie osoby obecne w miejscach prowadzonego obrotu zastrzeżonymi towarami, zostały przez policjantów przesłuchane. Teraz zakwestionowane wyroby trafią do biegłych z dziedziny rozpoznawania znaków towarowych. Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

W sprawie nieprawidłowości przy zatrudnieniu, PIP  w Łodzi, będzie prowadził odrębne postępowanie. Realizując wymienione działania przedstawiciele SANEPID-u stwierdzili również w jednym z lokali gastronomicznych znajdującym się w centrum handlowym nieprawidłowości z zakresu zachowania należytej czystości. Właściciel został zobowiązany do usunięcia ujawnionej nieprawidłowości, oraz został ukarany mandatem karnym.

To z pewnością nie ostatnia tego typu wielotorowa akcja z udziałem różnych służb.  

  • policjanci zabezpieczają podrobioną odzież
  • policjanci zabezpieczają podrobioną odzież
Powrót na górę strony