Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym kontrola taktyczna”

Korzystając z zaproszenia Komendy Stołecznej Policji i wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom związanym z zagrożeniami w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z s. w Sieradzu realizują cykl szkoleń praktycznych w formie lokalnego doskonalenia zawodowego.

Zajęcia są realizowane w ramach Projektu „Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym kontrola taktyczna”, z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014 – 2021. Zadania w ramach niniejszego projektu mają na celu zwiększenie skuteczności wykrywania i zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, związanej z handlem ludźmi oraz ochroną dorobku Schengen i obywateli dzięki zwiększeniu skuteczności kontroli autentyczności dokumentów w obrębie strefy Schengen. W  lipcu i  sierpniu 2021 roku przeszkoliliśmy 40 funkcjonariuszy z garnizonu łódzkiego, bezpośrednio realizujących zadania związane z kontrolą dokumentów. Kolejne edycje szkolenia zaplanowano w kolejnych miesiącach tego roku. Każdy uczestnik zajęć oprócz wiedzy i umiejętności, dodatkowo otrzymuje na wyposażenie do służby tester do banknotów i dokumentów.

 

 

  • logo projektu norweskiego
  • broszura
  • Policjanci w czasie szkolenia na auli jednostki
Powrót na górę strony