Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania w trosce o bezpieczeństwo sanitarne łodzian

W celu poprawy bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Łodzi, policjanci wraz ze strażnikami miejskimi wracają do wspólnych patroli. Od dziś w galeriach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej pojawią się łączone patrole, których zadaniem będzie w szczególności kontrolowanie przestrzegania obostrzeń.

Znaczący wzrost liczby zakażeń i zgonów wywołanych pandemią koronowirusa wymusza podjęcie zdecydowanych i konsekwentnych działań zmierzających do zdyscyplinowania osób nie stosujących się do wprowadzonych obostrzeń. Łódzcy policjanci wraz ze strażnikami miejskimi rozpoczynają wspólne patrole w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania zakazów sanitarnych. Funkcjonariusze pojawiać się będą wszędzie tam, gdzie gromadzą się duże skupiska osób, a w szczególności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i środkach transportu zbiorowego. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i respektowania przepisów prawa w tym zakresie, to jeden z priorytetowych zadań policji w czasie pandemii. Należy pamiętać, że osoby zakażone koronawirusem mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, a nie stosując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nieświadomie zakazić mogą osoby szczególnie podatne na ciężki przebieg infekcji. Odpowiedzialne zachowanie, a także bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym zaleceniom pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Łodzi.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od początku wprowadzenia stanu pandemii konsekwentnie zwracają uwagę na wszelkie przejawy ignorowania m.in. nakazu zasłaniania ust i nosa. Policjanci rozmawiają z łodzianami i dyscyplinują osoby nie stosujące się do wprowadzonych zaleceń epidemiologicznych. Stróże prawa wespół z przedstawicielami innych podmiotów na bieżąco sprawdzają sytuację w środkach komunikacji miejskiej, sklepach oraz innych miejscach gdzie należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa. Za niestosowanie się do wprowadzonych w tym zakresie przepisów grozi grzywna w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych. Niezależnie od tego w przypadku rażących naruszeń policjanci wnioskować mogą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wszczęcie postępowania i ukaranie osób nie stosujących się do reżimu sanitarnego na drodze grzywny administracyjnej.

Policjanci przypominają:

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenach nieruchomości wspólnych (np. na klatkach schodowych);
 • w autobusie, tramwaju i pociągu;
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniego kontaktu z klientem/interesantem;
 • w kinie i teatrze;
 • u lekarza, w przychodni, szpitalu, salonie kosmetycznym i tatuażu;
 • w kościele i szkole, na uczelni;
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie, itp.);

Od 1 listopada 2021 roku został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

kom. Marcin Fiedukowicz

 • Policjanci podczas kontroli w sklepach
Powrót na górę strony