Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Pirat” na terenie Łodzi

311 przekroczeń prędkości, odebrane 22 dowody rejestracyjne to efekt pracy policjantów z wojewódzkiej grupy SPEED w ciągu zaledwie jednego dnia.

Działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Pirat”, to cykliczna akcja policjantów drogówki koordynowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 22 stycznia 2022 roku przeprowadzono ją na terenie Łodzi. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zostali wsparci przez funkcjonariuszy z komend miejskich  i powiatowych naszego województwa. Do głównych zadań mundurowych należało ujawnianie rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego, a w szczególności egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Łącznie tego dnia na drogach Łodzi służbę pełniło 90 funkcjonariuszy w białych czapkach. Metoda  tych działań zakładała organizację punktów pomiarów prędkości z wykorzystaniem ręcznych mierników, a także pomiarów prowadzonych  przy wykorzystaniu pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Kontrole prowadzone były  w miejscach  i na odcinkach dróg, gdzie występuje największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas trwania działań policjanci skontrolowali 434 pojazdy, ujawniając 485 wykroczeń w ruchu drogowym. W 311 przypadkach przyczyną było przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Dwóch kierowców utraciło uprawnienia na okres 3 miesięcy, za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze nałożyli 331 mandatów karnych, zastosowali 131 pouczeń i skierowali 15 wniosków o ukaranie do sądów. Ponadto zatrzymano 22 dowody rejestracyjne.

Przypominamy!
Przekroczenie prędkości skutkuje mandatem, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia taryfikatorem, kary za wykroczenia prezentują się następująco:

  • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 złotych
  • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 złotych
  • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 złotych
  • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 złotych
  • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 złotych
  • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 złotych
  • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 złotych
  • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 złotych
  • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 złotych
  • przekroczenie prędkości od 71 km/h – 2500 złotych

Przypominamy również, że  przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym skutkuje (oprócz nałożenia na kierującego mandatu karnego) dodatkowo zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy w trybie administracyjnym.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

 

Powrót na górę strony