Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wpadła z krajanką tytoniową

21 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy znaleźli i zabezpieczyli radomszczańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Nielegalny towar znajdował się na terenie jednej z posesji w gminie Gidle. Wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego wynosi ponad 18000 złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo skarbowe grozi wysoka kara grzywny oraz przepadek zabezpieczonego towaru.

Funkcjonariusze podejrzewali, że na terenie tej posesji mogą znajdować się produkty tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Nielegalny towar policjanci znaleźli 10 lutego 2022 roku. Podczas przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez 41-letnią kobietę znaleźli różnej wielkości woreczki wypełnione krajanką tytoniową. Łącznie zabezpieczyli 21kilogramów tego produktu. Mieszkanka gminy Gidle została zatrzymana i przewieziona do komendy, gdzie podczas przesłuchania przyznała się do posiadania i sprzedaży krajanki. Wszystkie okoliczności tej sprawy wyjaśniają funkcjonariusze w ramach prowadzonego postępowania.

Za posiadanie oraz wprowadzenie do obrotu wyrobów, które powinny być oznaczone polskimi znakami skarbowymi i znakami akcyzy grożą wysokie kary grzywny, przepadek zabezpieczonego mienia a także kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

 

nadkom. Aneta Wlazłowska

  • Policjant podczas oględzin zabezpieczonej krajanki tytoniowej
Powrót na górę strony