Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia podczas symulacji katastrofy komunikacyjnej

Łódzcy policjanci, wraz z przedstawicielami innych służb szlifowali umiejętności niezbędne do precyzyjnego działania w sytuacji wystąpienia zdarzenie kryzysowego. W trakcie symulacji katastrofy komunikacyjnej uczestnicy mogli sprawdzić swoje przygotowanie oraz doskonalić współdziałanie oraz wzajemną wymianę informacji.

21 kwietnia 2022 roku na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Telefonicznej przeprowadzono ćwiczenia ratunkowe podczas symulacji katastrofy komunikacyjnej. Tego typu ćwiczenia maja na celu podnoszenie posiadanych umiejętności i doskonalenie współdziałania wszystkich służb, które na co dzień biorą udział w udzielaniu pomocy i ratowaniu zdrowia i życia ofiarom tragicznych zdarzeń. Wpływają również na podnoszenie wiedzy merytorycznej, własnych kompetencji, przygotowania zawodowego i praktycznego. Na miejsce skierowani zostali policjanci ruchu drogowego, prewencji oraz grupy dochodzeniowej.

Mundurowi podczas działań w pierwszej kolejności skupili się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, i zapewnieniu bezpieczeństwa osób w nim uczestniczących. Ograniczali dostęp osób postronnych, nie dopuszczając do kradzieży mienia osób poszkodowanych w wypadku. Jednocześnie udrażniali ruch zapewniając swobodny dojazd i wyjazdu służbom ratowniczym biorącym udział w akcji ratunkowej. Następnie przeprowadzili oględziny miejsca katastrofy, zabezpieczyli ślady niezbędne do oceny i wyjaśnienia okoliczności w jakich doszło do wypadku i wskazania osoby odpowiedzialnej za to zdarzenie.

Katarzyna Zdanowska

  • Uczestnicy podczas symulacji katastrofy. Policjant i strażak rozmawiają obok stoją statyści, w tle tramwaj i wóz straży  pożarnej.
  • Uczestnicy podczas symulacji katastrofy, policjant odgradza gapiów , medycy udzielają pomocy pokrzywdzonym.
  • Policjant stoi przed namiotem medycznym.
  • Policjant zabezpiecza miejsce zdarzenia, ratownicy udzielają pomocy ofiarom katastrofy.
  • Policjant zabezpiecza miejsce zdarzenia, ratownicy udzielają pomocy ofiarom katastrofy.
  • Policjant ogranicza dostęp osób postronnych do namiotu medycznego.
  • Uczestnicy podczas symulacji katastrof. Ratownicy i strażacy udzielają pomocy osobom zakleszczonym w przewróconym na dach samochodzie.
Powrót na górę strony