Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100 nowych policjantów w łódzkim garnizonie

23 czerwca 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 100 funkcjonariuszy, w tym 70 policjantów i 30 policjantek. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 2 sierpnia 2022 roku.

Na zaproszenie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektora Tomasza Olczyka w uroczystości udział wzięli Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, prawosławny kapela Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji oraz przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer.

Rotę ślubowania za inspektorem Tomaszem Olczykiem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 14 czerwca 2022 roku. To kolejne przyjęcie do służby w tym roku, dotychczas przyjęto 88 nowych funkcjonariuszy. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby:

-  2 sierpnia,

-  19 września,

-  29 grudnia.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Tomasz Olczyk, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz zaszczyt służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Głos zabrał także Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński. Pogratulował ślubującym wyboru tak odpowiedzialnej służby i pokłada nadzieję w nowym pokoleniu policjantów, którym przyszło służyć w tak trudnych czasach.

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Radosław Gwis

 

 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony