Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „ Niechronieni”

14 listopada 2016 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi po raz kolejny na terenie miasta prowadzili działania pod kryptonimem „Niechronieni”.

Policyjne patrole zwracały szczególną uwagę na osoby przechodzące przez jezdnię w miejscach niedozwolonych - ujawniono 38 wykroczeń, wchodzące na przejście w cyklu czerwonego światła - policjanci ujawnili 30 wykroczeń. Podkreślić należy że bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu zależy przede wszystkim od człowieka, od jego zachowania jako uczestnika ruchu drogowego tj. między innymi od jego świadomości. Ważnym elementem jest kształtowanie wśród kierowców rozwagi w dostosowaniu stylu jazdy do warunków panujących na drogach oraz zwracania większej uwagi na przemieszczających się po drogach pieszych i rowerzystów. Kierowcy najczęściej nieprawidłowo przejeżdżali przejścia dla pieszych – 34 przypadki. Policjanci ujawnili też 10 sytuacji nieustąpienia pierwszeństwa pieszym. Policjanci nie tylko pouczali jak prawidłowo powinni zachowywać się piesi, ale również karali mandatami tych, którzy ewidentnie nie przestrzegali obowiązujących przepisów.

Podczas tych działań policjanci ujawnili łącznie 213 wykroczeń, nałożyli 124 mandaty na kierujących i 59 mandatów karnych na pieszych. Sporządzono 9 wniosków o ukaranie oraz pouczyli 20 użytkowników dróg. 

Powrót na górę strony