Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zakończyli letnią lustrację dróg

Policjanci w całym województwie przeprowadzili lustrację dróg i oznakowania w okolicach szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Jeśli ujawnią Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości w oznakowaniu przy szkołach, prosimy o tym fakcie poinformować właściwego zarządcę drogi lub lokalną jednostkę policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.

Przez całe wakacje policjanci ruchu drogowego przeprowadzali szczegółową lustrację dróg, zwracając uwagę na oznakowanie i sygnalizację świetlnej  w rejonach  szkół znajdujących się  na terenie całego województwa łódzkiego. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, lustrując drogi mundurowi skupiali swoją uwagę również na takich elementach jak ukształtowanie terenu,  geometria drogi czy zasadność istniejącego oznakowania  biorąc pod uwagę spodziewane natężenie ruchu. Spostrzeżenia i uwagi  dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg funkcjonariusze  na bieżąco przekazywali  właściwym miejscowo zarządcom dróg, po to by jak najszybciej zostały  usunięte  uchybienia. Podczas  kontroli najczęstszymi nieprawidłowościami były braki znaków drogowych ostrzegawczych A-17 „dzieci” lub  tabliczki wskazującej, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci tzw. ”Agatki”. Odświeżenia wymagało również oznakowanie poziome. Często mundurowi zgłaszali zasłonięcie  znaku D-6 „przejście dla pieszych” przez przydrożną zieleń. Wszystkie opisywane  niedociągnięcia w znacznej mierze  zostały już usunięte, pozostała kosmetyka która powinna zostać zakończona przed „pierwszym dzwonkiem szkolnym”.

Zwracamy się z również z prośbą do czytających ten artykuł. Jeśli ujawnią Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości w oznakowaniu przy szkołach, prosimy o tym fakcie poinformować właściwego zarządcę drogi lub lokalną jednostkę  policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.


asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

 

  • policjant stoi przed znakiem przy przejściu dla pieszych
Powrót na górę strony