Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zakończyli letnią lustrację dróg

Policjanci w całym województwie przeprowadzili lustrację dróg i oznakowania w okolicach szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.Przed nami rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Jeśli ujawnią Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości w oznakowaniu przy szkołach, prosimy o tym fakcie poinformować właściwego zarządcę drogi lub lokalną jednostkę policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.

Przez całe wakacje policjanci ruchu drogowego przeprowadzali szczegółową lustrację dróg, zwracając uwagę na oznakowanie i sygnalizację świetlnej w rejonach szkół znajdujących się na terenie całego województwa łódzkiego. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, lustrując drogi mundurowi skupiali swoją uwagę również na takich elementach jak ukształtowanie terenu, geometria drogi czy zasadność istniejącego oznakowania biorąc pod uwagę spodziewane natężenie ruchu. Spostrzeżenia i uwagi dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg funkcjonariusze na bieżąco przekazywali właściwym miejscowo zarządcom dróg, po to by jak najszybciej zostały usunięte uchybienia. Podczas kontroli najczęstszymi nieprawidłowościami były braki znaków drogowych ostrzegawczych A-17 „dzieci” lub tabliczki wskazującej, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci tzw. ”Agatki”. Odświeżenia wymagało również oznakowanie poziome. Często mundurowi zgłaszali zasłonięcie znaku D-6 „przejście dla pieszych” przez przydrożną zieleń. Wszystkie opisywane niedociągnięcia w znacznej mierze zostały już usunięte, pozostała kosmetyka która powinna zostać zakończona przed „pierwszym dzwonkiem szkolnym”.

Zwracamy się z również z prośbą do czytających ten artykuł. Jeśli ujawnią Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości w oznakowaniu przy szkołach, prosimy o tym fakcie poinformować właściwego zarządcę drogi lub lokalną jednostkę policji. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi

  • Policjant stoi przed znakiem przy przejściu dla pieszych.
Powrót na górę strony