Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stop agresji drogowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w sierpniu 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym , rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie. W 2014 roku za pośrednictwem tej specjalnej skrzynki otrzymaliśmy 159 spraw. W całym 2015 roku – 322 a w 2016 – 192.

Około 70 % dotyczy wykroczeń popełnionych na terenie Łodzi. Najczęściej zgłaszane są takie wykroczenia jak: nieprawidłowe parkowanie, niesygnalizowanie zmiany pasa ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie ( przejeżdżanie ciągłej linii, wyprzedzanie na i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych), Nieustąpienie pierwszeństwa oraz wjazd za sygnalizator  gdy jest już czerwone światło.

Jeśli  byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

 Adres mailowy: 
  stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl
 
Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie
- daty, godziny i miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, nr drogi)
- danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka
- danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewent. numer telefonu


Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Uwaga!

Rozmiar przekazywanego na powyższą skrzynkę odbiorczą materiału filmowego nie powinien przekraczać 40 Mb. W przypadku większej pojemności  można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji. Wraz z materiałami prosimy przesłać zgodę na wykorzystanie ich w celach prewencyjnych.

 

Wykaz adresów w pozostałych Komendach Wojewódzkich Policji :
KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl 
KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl

KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 

 

Do zdarzenia doszło przed skrzyżowaniem ulic  Aleksandrowskiej i Bielicowej w Łodzi. Kierujący fordem nie zastosował się do sygnałów świetlnych wjeżdżając za sygnalizator gdy jest to zabronione. Swoim zachowaniem nie zastosował się również do strzałki kierunkowej. Za poszczególne  wykroczenia przepisy prawa przewidują mandat karny od 300 do 500 złotych i 6 pkt karnych oraz  i 250 zł i 5 pkt karnych.

 

Do widocznego na filmie zdarzenia doszło w Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Franciszkańskiej i Wolborskiej. Kierujący citroenem wyprzedzał na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Za tego rodzaju wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości 200 złotych i 10 pkt karnych.  

Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Rojnej i Wici w Łodzi gdzie kierujący samochodem bmw spowodował zagrożenie w ruchu drogowy. Za wymuszenie w ten sposób pierszeństwa przejazdu taryfikator mandatów przewiduje grzywnę w wysokości 300 złotych i 6 punktów karnych.

 

  • logo stop agresji drogowej
Powrót na górę strony