Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie ze Służbą Więzienną

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Policją a Służbą Więzienną w zakresie organizacji szkoleń i wymiany doświadczeń.

20 września 2022 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Łodzi zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie organizacji szkoleń i konferencji oraz wymiany wiedzy, doświadczeń funkcjonariuszy oraz pracowników wynikającej z potrzeb służby w Policji i Służbie Więziennej. Porozumienie podpisali szefowie obu instytucji: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi pułkownik Jarosław Banasik.
/Radosław Gwis/

 

  • Podpisanie porozumienia o współpracy policji i służby więziennej.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy policji i służby więziennej.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy policji i służby więziennej.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy policji i służby więziennej.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy policji i służby więziennej.
Powrót na górę strony