Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zatrzymali nieletnich sprawców rozboju

Funkcjonariusze Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi otrzymali szereg zgłoszeń dotyczących młodzieńców, którzy grożąc użyciem przemocy okradali innych uczniów w rejonie Parku Andrzeja Struga w Łodzi. Policjanci potraktowali te informacje bardzo poważnie i w krótkim czasie ustalili i zatrzymali domniemanych sprawców takich czynów. Okazali się nimi 12 i 14-latek będący uczniami jednej z bałuckich szkół.

Policjanci z Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od końca września 2022 otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących młodzieńców, którzy okradali młodszych kolegów na terenie Parku imienia Andrzeja Struga w Łodzi. Funkcjonariusze wiedząc, że przemoc wśród młodzieży grozi eskalacją w przypadku braku zdecydowanej reakcji, niezwłocznie podjęli czynności w celu ukrócenia nielegalnego procederu. W rezultacie przeprowadzonych działań, funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali domniemanych sprawców. Okazali się nimi 12 i 14-latek będący uczniami jednej z bałuckich szkół. Zatrzymani przyznali się do 4 napaści na innych nastolatków. Schemat działania sprawców był zawsze taki sam. Wybierali oni osoby młodsze i słabsze fizyczne. Następnie pytali pokrzywdzonych za kim kibicują i używając groźby pobicia zabierali im drobne sumy pieniędzy. Uzyskaną gotówkę przeznaczali na swoje potrzeby. Obecnie funkcjonariusze Ogniwa Nieletnich i Patologii II Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzą dalsze czynności celem ustalenia innych osób mogących paść ofiarą młodzieńców. Sprawa ma charakter rozwojowy, o dalszym losie nieletnich zadecyduje sąd rodzinny.

nadkom. Marcin Fiedukowicz

Powrót na górę strony