Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia w Porcie Lotniczym imienia Władysława Reymonta

13 października 2022 roku w Porcie Lotniczym imienia Władysława Reymonta w Łodzi przeprowadzone zostały zintegrowane ćwiczenia służb związane z pozorowaną katastrofą lotniczą. Podczas przeprowadzonej symulacji funkcjonariusze różnych formacji mieli okazję przećwiczyć algorytmy działań związane z wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał awaryjne lądowanie na płycie lotniska samolotu pasażerskiego, który miał problemy z otwarciem podwozia. O zdarzeniu zostały powiadomione różne służby państwowe na czele z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym oraz formacjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego. Po pozorowanym lądowaniu samolotu, na skutek wycieku paliwa, uległ on zapaleniu na płycie lotniska, co spowodowało natychmiastową reakcję Lotniskowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników służb medycznych i ratunkowych. Policjanci w trakcie przeprowadzonej symulacji zabezpieczali strefę przyległą do prowadzonej akcji ratunkowej, a także zapewniali płynność w ruchu drogowym podczas przejazdów służb ratunkowych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb ćwiczenia przebiegły sprawnie i pozwoliły zdobyć cenne doświadczenia na wypadek wystąpienia podobnej sytuacji w rzeczywistości.

nadkom. Marcin Fiedukowicz

  • Policjant o praz pracownik Państwowej Straży Pożarnej obserwują teren akcji ratunkowej na lotnisku.
  • Załogi zespołów uczestniczących w akcji ratunkowej na lotnisku (na czele z Państwową Strażą Pożarną).
  • Policjanci podczas patrolu przy terminalu lotniska.
  • Policjanci pionu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zabezpieczający drogę ewakuacji (wyjazdową) z lotniska.
  • Wozy Państwowej Straży Pożarnej wjeżdżające na teren lotniska.
  • Policjanci z Komendy Miejskiej Policji koordynujący działania Policji w związku ze zdarzeniem.
Powrót na górę strony