Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dla społeczności ukraińskiej w Zduńskiej Woli

17 listopada 2022 roku w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie dla społeczności ukraińskiej z terenu powiatu zduńskowolskiego. Inicjatorem była Fundacja Rozwoju „TAK CZY OWAK”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, w tym również policji. Celem było zaznajomienie uczestników, gdzie i na jakie wsparcie oraz pomoc mogą liczyć.

Spotkanie miało charakter konsultacji, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Nie zabrakło też Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli reprezentowanej przez mł. asp. Paulinę Matysiak. Tematem przewodnim policyjnego wystąpienia było przedstawienie zagrożeń wynikających z procederu handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Podczas rozmów zwracano uwagę na weryfikację ofert pracy oraz zachowanie szczególnej ostrożności w sytuacjach proponowania pomocy za okazyjną cenę. Uczestnikom przekazano ulotki informacyjne oraz wykaz punktów udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Podobne inicjatywy pomagają uchodźcom z Ukrainy zaaklimatyzować się w naszym kraju.

mł. asp. Paulina Matysiak

  • policjantka podczas rozmów z uczestniczkami spotkania
  • policjantka przekazuje ulotki informacyjne dotyczące handlu ludźmi
  • policjantka z przedstawicielami innych instytucji
Powrót na górę strony