Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci seniorom

Troska o bezpieczeństwo mieszkańców jest dla opoczyńskich policjantów priorytetowa. Szczególną uwagę mundurowi przykładają do edukowania seniorów oraz najmłodszych mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Funkcjonariusze na co dzień współpracują ze wszystkimi samorządami oraz instytucjami, które w swoich zadaniach mają także szeroko rozumiane wsparcie rodzin. Wiemy, że poczucie bezpieczeństwa, to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców.

 

Dzielnicowi z opoczyńskiej policji są bardzo aktywni. Niemal każdego dnia uczestniczą w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych, zarówno z dziećmi i młodzieżą jak też z seniorami. Policjanci często zapraszani są do udziału w spotkaniach organizowanych nie tylko przez szkoły, ale także samorządy, czy przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ostatnich dniach szczególnie dużo uwagi policjanci poświęcili na spotkania z seniorami. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, który realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie spotkali się z mieszkańcami. Wzięli także udział w spotkaniu w ramach projektu, Gmina Bezpieczna Seniorom.

 Każde takie  działanie  ma jeden wspólny mianownik- troska o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

W ramach projektu Gmina Bezpieczna Seniorom, który miał swoją inaugurację na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Opocznie, w imieniu opoczyńskich policjantów, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Opocznie podinspektor Mariusz Siejka.  Korzystając z uprzejmości organizatorów uroczystości, szef opoczyńskich policjantów zapewnił seniorów, że zawsze mogą liczyć na pomoc opoczyńskich policjantów. Komendant zachęcił do kontaktu z dzielnicowymi.

 Kilka dni wcześniej policjanci, uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Opieki Społecznej Opocznie,  w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Policjanci rozmawiali z seniorami o tym jak można zapobiegać oszustwom, na co zwrócić uwagę w kontakcie z obcymi osobami. Dzielnicowi zachęcili seniorów do korzystania z dostępnych aplikacji. Pierwsza z nich to Moja Komenda, dzięki której szybko można wyszukać i skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Kolejna to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w anonimowy sposób pozwala wskazać miejsce, które w ocenie mieszkańców jest niebezpieczne bądź w jakikolwiek inny sposób zakłóca porządek publiczny.   

Dziękujemy za zaproszenia.

 

asp.szt. Barbara Stępień

 

  • spotkanie w MDK komendant przemawia ze sceny, policjanci wraz z gośćmi siedzą  na sali widowiskowej
  • spotkanie w MDK komendant przemawia ze sceny, policjanci wraz z gośćmi siedzą  na sali widowiskowej
Powrót na górę strony