Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia pod kryptonimem „Atak”

W budynku Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyły się wspólne ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, które do współpracy zaprosiło Komendę Powiatową Policji w Wieruszowie, oraz Państwową Straż Pożarną. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Scenariusz zawarty w planie opracowanym przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie zakładał, że pracownik Urzędu Miejskiego w Wieruszowie idąc do archiwum zauważył w korytarzu piwnicy budynku paczkę, której wcześniej w tym miejscu nie było. Pracownik urzędu natychmiast poinformował o tym  swojego przełożonego, który niezwłocznie powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Po otrzymaniu takiej informacji oficer dyżurny wieruszowskiej komendy powiadomił Państwową Straż Pożarną oraz skierował na miejsce patrole policji w tym policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko -pirotechnicznego(NGRMP). Policjant „pirotechnik” wyposażony w specjalistyczny sprzęt dotarł do miejsca ujawnienia paczki- ładunku wybuchowego, gdzie zarekomendował ewakuacje osób zarządcy budynku. Działania policjantów przy współpracy z PSP I OSP Wieruszów polegały na zabezpieczeniu dróg dojazdowych do budynku urzędu oraz wyjść ewakuacyjnych, a także pomoc w ewakuacji pracowników urzędu w rejon urzędu skarbowego. Kolejnym elementem ćwiczeń było skierowanie ewakuowanych do namiotu ustawionym na wieruszowskim rynku przez Państwową Straż pożarną. Po ewakuacji osób z budynku urzędu policjant z NGRMP wywiózł ładunek na poligon i zneutralizowano zagrożenie. Wszystkie pomieszczenia budynku zostały dokładnie sprawdzone przez policjanta z NGRMP. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki z Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Wieruszowa oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie. Ćwiczenia nadzorowali Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieruszowie st. bryg. Grzegorz Misiek, oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Paweł Moska. Pomimo, że to były tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem realizując założenie zawarte w scenariuszu. Dzięki takim wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców regionu mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia.

asp. Piotr Siemicki

  • policjant wchodzi do budynku Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
  • policjant z przy ładunku wybuchowym.
  • ładunek wybuchowy.
  • policjant zabezpieczający wejście do budynku Starostwa.
  • policjant zabezpiecza drogę przy użyciu radiowozu.
  • policjant wspólnie ze Strażakiem zabezpiecza tylne wejście do budynku starostwa.
  • policjanci Ruchu Drogowego zabezpieczający drogi dojazdowe do Starostwa.
  • osoby ewakuowane do namiotu.
  • strażacy wspólnie z policją zabezpieczają drogi dojazdowe do Starostwa.
Powrót na górę strony