Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany kadrowe w jednostkach garnizonu łódzkiego

1 lutego 2023 roku odbyło się spotkanie służbowe, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin wręczył rozkazy oficerom obejmującym nowe stanowiska w strukturach kierowniczych łódzkiego garnizonu Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin wręczył rozkaz personalny mł. insp. Maciejowi Klepackiemu, który otrzymał powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Mł. insp. Maciej Klepacki dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Na zwolnionym etacie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad służbą prewencyjną powierzone zostało dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciechowi Malarczykowi. Natomiast pracę pionu kryminalnego nadzorować będzie dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nadkom. Jakub Kowalczyk, któremu powierzone zostały obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Nowe wyzwania stoją także przed podinsp. Sebastianem Chrzęstem, któremu komendant powierzył obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Łodzi. Ten doświadczony funkcjonariusz wcześniej swoją służbę pełnił na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W krótkim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin pogratulował funkcjonariuszom objęcia nowych stanowisk i życzył powodzenia w realizacji zadań, które teraz będą na nich spoczywać.

kom. Edyta Machnik

  • Komendanci wojewódzcy wraz z awansowanymi policjantami.
  • Komendanci wojewódzcy wraz z awansowanymi policjantami.
  • Komendanci wojewódzcy wraz z awansowanymi policjantami.
Powrót na górę strony