Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zmiany kadrowe w jednostkach garnizonu łódzkiego

3 lutego 2023 roku, odbyło się kolejne spotkanie służbowe, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin, wręczył rozkazy oficerom obejmującym nowe stanowiska w strukturach kierowniczych łódzkiego garnizonu Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin wręczył rozkaz personalny mł. insp. Cezaremu Kacprzakowi, któremu powierzył obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowy Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Mł. insp. Cezary Kacprzak dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu.

Na zwolnionym etacie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sieradzu wykonywanie obowiązków powierzone zostało dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łasku nadkom. Tomaszowi Lubińskiemu.

Nowe wyzwania stoją także przed mł. insp. Michałem Kaliszewskim, któremu komendant powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. Ten doświadczony funkcjonariusz wcześniej swoją służbę pełnił na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach. Z kolei obowiązki na tym stanowisku zostały powierzone nadkom. Rafałowi Adamkowi, który dotychczas pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

W krótkim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin pogratulował funkcjonariuszom objęcia nowych stanowisk i życzył powodzenia w realizacji zadań, które teraz będą na nich spoczywać.

kom. Edyta Machnik

  • Sala odpraw po lewej stronie stoi Komendant Wojewódzki Policji w Lodzi na wprost stoją policjanci po prawej stronie kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza rozkaz personalny policjantowi.
  • Sala odpraw, po lewej stronie stoi Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi na wprost stoją funkcjonariusze policji trzymają w rękach teczki.
Powrót na górę strony