Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży z udziałem opoczyńskich policjantów

Forum specjalistów pod taką nazwą w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli szkół, psychologów, pedagogów, terapeutów i przedstawicieli pozostałych instytucji. Tematem spotkania było zabezpieczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie powiatu opoczyńskiego. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele opoczyńskiej policji. Konferencję prowadziła Pani Maria Barbara Chomicz- wicestarosta opoczyński.

Konferencja została zorganizowana przy okazji otwarcia na terenie Opoczna środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Wśród licznie zaproszonych gości nie zabrakło także dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz Komisariatu Policji w Paradyżu. Spotkanie swoją obecnością uświetnił Poseł na Sejm RP Robert Telus oraz Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi Pan Artur Olsiński.

Nowo otwarty ośrodek będzie służył mieszkańcom, którzy będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza pomocy specjalistycznej w zakresie między innymi: diagnozy psychologicznej, terapii, psychoterapii, porady psychologicznej.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wskazać z jakimi problemami boryka się opoczyńska młodzież i jaką rolę w pomocy młodym ludziom mają funkcjonujące na naszym terenie instytucje. Ciekawym punktem konferencji było omówienie przez przedstawiciela Młodzieżowej Rady Powiatu wyników anonimowych ankiet, które zostały przeprowadzone wśród młodzieży w wieku od 13 do 21 roku życia. Najogólniej ujmując, ankiety miały na celu zdiagnozowanie nie tylko potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej, ale także szeroko rozumianego emocjonalnego samopoczucia dzieci i młodzieży. W odniesieniu do wyników ankiet, które mogą być dla wielu dorosłych niepokojące, głos zabrała przedstawicielka opoczyńskiej policji asp. szt. Barbara Stępień, która między innymi podkreśliła, że powyższe wyniki powinny być ważne nie tylko dla rodziców, ale również dla wszystkich instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.  

Swoje wykłady zaprezentowali także przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opocznie oraz prezes firmy Center Med, która będzie prowadzić nowo otwartą poradnię środowiskowej pomocy psychologicznej. Konferencja miała na celu wskazanie zagrożeń na jakie narażone są dzieci i młodzież, usystematyzowanie dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz nakreślenie planu dalszej współpracy na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

Dziękujemy za zaproszenie

asp.szt. Barbara Stępień

  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
  • Konferencja w Starostwie w Opocznie. Na foto widać,sale na krzesłach siedzą goście, policjantka z mikrofonem stoi na środku sali, w tle widać ekran z wyświetlonym slajdem, przy stole siedzą osoby
Powrót na górę strony