Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie ponadpowiatowych działań ,,PRĘDKOŚĆ i NURD”

Wczoraj na terenie powiatu łaskiego policjanci z pięciu komend realizowali ponadpowiatowe działania pod nazwą „Prędkość i NURD”. Wzmożone działania miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość oraz ich właściwe zachowana w relacji kierujący-pieszy. Funkcjonariusze ujawnili łącznie 61 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości.

W czwartek, 18 maja 2023 roku, na terenie powiatu łaskiego, funkcjonariusze „drogówki” z pięciu komend naszego województwa prowadzili wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „Prędkość i Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Z uwagi na szeroki zakres zadań jakie zostały podjęte tego dnia, łascy policjanci byli wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Pabianicach, Zduńskiej Woli, Bełchatowa oraz policjantów z grupy „SPEED” z Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Głównym celem działań, była poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przede wszystkim egzekwowali od kierujących przestrzeganie ograniczeń prędkości. Mundurowi prowadzili statyczne jak i dynamiczne pomiary prędkości, zwłaszcza w obszarach zabudowanych i w rejonie przejść dla pieszych. Egzekwowali także przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w relacji kierujący – pieszy. Mundurowi skontrolowali łącznie 77 pojazdów, z których, aż 61 wynikało z przekroczenia dozwolonej prędkości. Wobec wszystkich kierujących, którzy popełnili wykroczenia mundurowi zastosowali odpowiednie środki przewidziane prawem. 

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, mundurowi będą cyklicznie powtarzać tego typu działania, gdyż nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.

sierż. sztab. Bartłomiej Kozłowski

Powrót na górę strony