Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Łodzi

17 lipca 2023 roku odbyły się łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji, które połączone były z obchodami święta KMP w Łodzi. Główne uroczystości miały miejsce na terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ceremonię poprzedziło złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi w intencji policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu policji.

Część obchodów zaplanowana na 17 lipca 2023 roku rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi uroczystą Mszą Świętą w intencji policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu Policji koncelebrowaną przez Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego wraz z Księdzem Prałatem Ireneuszem Kuleszą i Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji - ks. ppor. Jackiem Syjudem.

Przed godziną 11.00 na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zgrupowali się wyróżnieni policjanci, kompania honorowa z pocztem flagowym i sztandarowym oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Zaproszeni goście zajęli miejsca na trybunie honorowej. Uroczysty apel zgromadził kadrę kierowniczą łódzkiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinspektorem Sławomirem Litwinem na czele. Na uroczystość przybyli również: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz wielu innych znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją. Miło nam było gościć także Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – księdza podporucznika Jacka Syjuda oraz Prawosławnego Kapelana Straży Granicznej ks. ppłk. SG Adama Weremijewicza. Serdecznie powitano byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi: nadinspektora w stanie spoczynku Pana Tadeusza Ławniczaka, nadinspektora w stanie spoczynku Pana Jacka Stanieckiego, a także wszystkich emerytowanych komendantów policji województwa łódzkiego. Zaproszenie przyjęli również: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Pan Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Panem Józefem Kuczką, Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – podinspektor Krzysztof Balcer oraz Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – komisarz w stanie spoczynku Pan Zdzisław Pełka. W uroczystości wzięli także udział: Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa łódzkiego, Dowódcy jednostek, Naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Łodzi oraz wielu innych policjantów i pracowników Policji.

Po przybyciu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Dariusza Augustyniaka dowódca uroczystości komisarz Sebastian Dybała złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji. Komendant dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami, a następnie zajął miejsce na trybunie honorowej. Po chwili nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości nadinspektor Sławomir Litwin, który uczcił pamięć poległych policjantów, złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym policjantom i pracownikom. Generał w swoim wystąpieniu podziękował za codzienną służbę życząc, aby każdy funkcjonariusz Policji mógł po niej wrócić bezpiecznie do domu i bliskich, których rolę szczególnie docenia. Słowa uznania przekazał również wojewodzie oraz wszystkim przedstawicielom innych służb, formacji, urzędów, samorządów i instytucji podkreślając bardzo dobrą współpracę.

Następnie odbyła się bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń, a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono  64 policjantów. Medale Za Zasługi dla Policji wręczono 12 osobom.

W łódzkim garnizonie na wyższe stopnie służbowe mianowano ogółem 1600 policjantów  w tym 31 w korpusie oficerów starszych.

Następnie w obecności kadry kierowniczej łódzkiej Policji oraz zaproszonych gości nowo przyjęci funkcjonariusze, w tym 12 kobiet i 33 mężczyzn złożyli rotę ślubowania:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Po tej najważniejszej części głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił bardzo dobre wyniki pracy policjantów oraz wysokie oceny społecznej naszej służby.
Słowa uznania i podziękowania za służbę do wszystkich zgromadzonych na uroczystości policjantów i pracowników Policji skierował również Wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.

Po okolicznościowych przemówieniach Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura zagrała bliską sercu każdego mieszkańca naszego miasta „Prząśniczkę”. W tej wyjątkowej aranżacji i na terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zabrzmiała wyjątkowo podniośle.

kom. Aneta Sobieraj

 

 • Komendant wojewódzki Policji w Łodzi i I Zastępca Komendanta Głównego Policji oddają hołd przed pomnikiem.
 • Msza święta w intencji policjantów.
 • Kompania honorowa i poczet sztandarowy stoją przed bazyliką.
 • Przemarsz orkiestry reprezentacyjnej Policji ulicą.
 • Orkiestra reprezentacyjna Policji maszeruje ulicą.
 • Przemarsz kompani reprezentacyjnej Policji ulica. po lewej stronie maszerują goście.
 • Dziedziniec, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wita się ze sztandarem.
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji idzie wzdłuż Kompanii Honorowej, pocztu sztandarowego, mianowanych i wyróżnionych policjantów.
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji stoi przed mikrofonem, za nim stoją zaproszeni goście.
 • Kompania honorowa.
 • Policjant trzyma szable do góry.
 • Kompania honorowa stoi w szeregu.
 • Dziedziniec, kompania honorowa stoi w szeregu, dalej policjanci składający ślubowanie.
 • Medale.
 • Dziedziniec, policjanci składający ślubowanie, policjanci wyróżnieni i mianowani na wyższe stopnie policyjne, dalej kompania honorowa.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przemawia przy mikrofonie, za nim stoi kadra kierownicza.
 • Policjant trzyma szable do góry.
 • Goście i policjanci wyróżnieni medalami.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i I Zastępca Komendanta Głównego Policji wręczają medale wyróżnionym.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i I Zastępca Komendanta Głównego wręczają medale.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz I Zastępca Komendanta Głównego wręczają medale.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz I Zastępca Komendanta Głównego wręczają medale.
 • I Zastępca Komendanta Głównego stoi przed policjantami.
 • Komendant wojewódzki Policji w Łodzi podaje rękę policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w łodzi i I Zastępca Komendanta Głównego stoi przed policjantkami.
 • Policjanci składają ślubowanie.
 • I Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia przed mikrofonem.
 • Wojewoda łódzki przemawia przed mikrofonem, za nim stoi kadra kierownicza.
 • Zaproszeni goście stoją pod namiotem z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
 • Policjanci składający ślubowanie.
 • dziedziniec, orkiestra reprezentacyjna Policji.
 • Orkiestra reprezentacyjna policji.
 • Defilada kompani honorowej.
 • Defilada kompani honorowej i pocztu sztandarowego.
 • Defilada orkiestry reprezentacyjnej policji.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
 • Policjanci składający ślubowanie.
 • Medal przypięty do munduru.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Audio.MP3

Pobierz plik Audio.MP3 (format mp3 - rozmiar 2.51 MB)

Powrót na górę strony