Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Desant ze śmigłowca, napastnicy z bronią w zakładzie karnym – szkolenie kontrterrorystów

Kilka dni łódzcy kontrterroryści wspólnie z pilotami Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, Sekcji Lotnictwa Policji KWP w Łodzi oraz instruktorami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA i funkcjonariuszami PSP, doskonalili swoje umiejętności w zakresie działań bojowych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi jest jednym z 18 jednostek KT Policji w Polsce, który realizuje działania kontrterrorystyczne  nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale całego kraju.
3 dni treningowe od 13 do 15 listopada 2023 roku, mają za sobą policjanci do zadań specjalnych z SPKP w Łodzi. Charakterystyka zadań wykonywanych przez policyjnych kontrterrorystów wymaga wyjątkowych umiejętności i działania w różnych akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, a tym samym ciągłego doskonalenia. Policyjna służba kontrterrorystyczna to przede wszystkim działania w warunkach bojowych. W codziennej służbie spotykają ich sytuacje, w których na rozpoznanie i podjęcie działań jest bardzo mało czasu. Wówczas użycie policyjnego śmigłowca nie tylko do transportu i desantowania funkcjonariuszy, ale także do ewakuacji rannych i udzielenia im pomocy, może być optymalnym rozwiązaniem.

13 listopada nad Łodzią pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, a na jego pokładzie funkcjonariusze z SPKP w Łodzi. Przez trzy dni intensywnego szkolenia operatorzy ćwiczyli desant ze śmigłowca Black Hawk na linach osobistych i linach szybkich m.in. w terenie zurbanizowanym. Doskonalone były techniki desantu na dachy budynków, również z użyciem noktowizorów dających operatorom możliwość skrytego działania w porze nocnej. W ćwiczeniach brali udział funkcjonariusze z  JRG 10 PSP w Łodzi, którzy specjalizują się w ratownictwie wysokościowym. Strażacy mieli możliwość przećwiczenia technik ratowniczych z użyciem śmigłowca i sprzętu wysokościowego wykorzystywanego do ewakuacji osób z miejsc trudnodostępnych i transportowania ich w miejsce bezpieczne.
 Wyznaczanie i zabezpieczanie lądowiska, ewakuacja z zastosowaniem technik ratowniczych, to elementy, które podczas takich szkoleń są szczegółowo omawiane, by następnie sprawdzić je w praktyce. Współpraca pilotów śmigłowca, kontrterrorystów i funkcjonariuszy straży pożarnej to wypracowanie jak najlepszych procedur, które w realnej sytuacji pozwolą na skuteczność działań służb. Scenariusze ćwiczeń zakładają różne sytuacje zagrożeń, każda z nich może wydarzyć się naprawdę.

Trzeci dzień szkoleniowy postawił przed uczestnikami ćwiczeń nie lada wyzwanie. Pojawiła się informacja o zamaskowanych mężczyznach, którzy na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie w powiecie łęczyckim zabarykadowali się z zakładnikami. Napastnicy mieli broń. Priorytetem stało się bezpieczne uwolnienie zakładników, natychmiastowa likwidacja zagrożenia w jak najszybszym czasie, dlatego do działań zadysponowany zostaje policyjny śmigłowiec. Dzięki tej wielozadaniowej maszynie dotarcie na miejsce zespołu bojowego odbyło się w czasie, który pozwolił na bezbłędne przeprowadzenie akcji.
Tego samego dnia kontrterroryści kontynuowali szkolenie śmigłowcowe ćwicząc sytuacje, w których dotarcie na miejsce zdarzenia kryzysowego wymaga desantu na dach budynku, a potem ewakuacji z niego zespołu bojowego. Doświadczeni lotnicy i kontrterroryści przed podejmowaniem wspólnych działań omawiali warunki bezpieczeństwa obowiązujące w pobliżu śmigłowca i na jego pokładzie oraz środki ostrożności, które trzeba zachować w momencie desantowania i ewakuacji.
Przeprowadzane w warunkach realnych tego typu ćwiczenia, na terenie różnych obiektów, gdzie znajduje się dużo ludzi, ale także na terenach trudno dostępnych, omówienie procedur, wypracowanie wspólnego działania służb, mają ogromne znaczenie dla przygotowania funkcjonariuszy do przeprowadzania skutecznych działań w przyszłości.

Podczas całego szkolenia na miejscu obecni byli instruktorzy z CPKP BOA. Ich zadaniem było nadzorowanie prawidłowego przebiegu szkolenia zgodnie z obowiązującymi, zarówno w Polsce jak i na świecie standardami.

Dagmara Mościńska

 

 • Odznaka policyjna.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policyjni kontrterroryści przed śmigłowcem policyjnym.
 • Policjanci w trakcie ćwiczeń z helikopterem.
 • Policyjni kontrterroryści w trakcie ćwiczeń.
 • Policyjni kontrterroryści w trakcie ćwiczeń.
 • Policyjni kontrterroryści w trakcie ćwiczeń.
 • Policyjni kontrterroryści w trakcie ćwiczeń.

Film Ćwiczenia kontrterrorystów KWP Łódź

Nagranie audio Audiodeskrypcja do filmu: Ćwiczenia kontrterrorystów KWP Łódź

Pobierz plik Audiodeskrypcja do filmu: Ćwiczenia kontrterrorystów KWP Łódź (format mp3 - rozmiar 1.1 MB)

Powrót na górę strony