Informacje

Zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Radomszczańscy policjanci przypominają, że nieostrożny wjazd lub wejście na przejazd kolejowo - drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba znajdując się na przejeździe kolejowym w trakcie jego przechodzenia lub przejeżdżania zachowała szczególną ostrożność.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:
• zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Jednocześnie policjanci przypominają, że za:
•    naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
•    naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
•    naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
•    wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie
grozi mandat karny w wysokości 2000 złotych!

Pamiętajmy, że od nas również zależy bezpieczeństwo na drodze. Chwila nieuwagi może spowodować zdarzenie tragiczne w skutkach. Dlatego wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo.

młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek

  • Przejazd kolejowy.
Powrót na górę strony