Informacje

Policja bez barier

Podjazdy i windy przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach, tablety i aplikacje do obsługi osób wymagających kontaktu z tłumaczem języka migowego, strony internetowe tworzone zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Policjanci w całej Polsce, w tym również w Łodzi, dokładają wszelkich starań, aby każda osoba mogła bez przeszkód i barier dostać się do komend i komisariatów, jak również zapoznawać się z treściami publikowanymi na prowadzonych stronach internetowych. To wszystko, aby zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z jakimi wyzwaniami każdego dnia muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami. Największą przeszkodą wydają się być schody. Już nawet kilka stopni może skutecznie uniemożliwić dostęp chociażby do budynków urzędów czy jednostek Policji. W nowo wybudowanych i remontowanych komendach i komisariatach stosowane są takie rozwiązania architektoniczne, które ułatwiają osobom poruszającym się na wózkach dostanie się do nich. Przed budynkami znajdują się też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

To jednak nie wszystkie ułatwienia, które systematycznie wprowadzane są w łódzkich komisariatach. W I Komisariacie Policji w Łodzi znajduje się specjalny tablet, który umożliwia osobom wymagającym pomocy tłumacza języka migowego kontakt z policjantami i załatwienie swoich spraw. Wśród łódzkich policjantów są też tacy, którzy przeszli specjalistyczne kursy języka migowego. Dostępna jest również platforma z e-usługami, która ułatwia kontakt z policją dla wszystkich – zwłaszcza dla osób głuchych i słabosłyszących. Wszystko to, w trosce o osoby ze specjalnymi potrzebami.

Niwelowanie barier architektonicznych nie jest naszym jedynym celem. Policja dokłada wszelkich starań, aby strony internetowe były dostępne dla każdego. W ciągu ostatnich lat, również przez Zespół Prasowo - Informacyjny Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, wprowadzane są różne rozwiązania w tej dziedzinie takie jak możliwość uruchomienia strony w wersji tekstowej, deskrypcje tekstowe filmów czy opisy zamieszczanych zdjęć. A wszystko to aby każdy miał równy i nieograniczony dostęp do publikowanych treści.

sierż. szt. Maksymilian Jasiak

  • Budynek I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. przed wejściem podjazd dla wózków.
  • Tablet umożliwiający kontakt z tłumaczem języka migowego w poczekalni przed dyżurką I Komisariatu Policji w Łodzi.
  • Budynek VIII Komisariatu Policji w Łodzi z windą umożliwiającą wjazd wózków. Przed budynkiem miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Powrót na górę strony