Informacje

Pożegnanie ze służbą Dowódców Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki odwołał ze stanowiska Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp. Krzysztofa Laseckiego. Swoje obowiązki na stanowisku Zastępcy dowódcy zdał także mł. insp. Krzysztof Cwanda.

8 lutego 2024 roku pożegnano dowodzących dotychczas Oddziałem Prewencji Policji w Łodzi. W siedzibie OPP przy ulicy Pienistej, uroczystość, zgodnie z policyjnym ceremoniałem, rozpoczęła się złożeniem meldunku p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Olczykowi. Wprowadzono sztandar jednostki, po którym przywitano uczestników uroczystości i przybyłych gości a wśród nich: Insp. Tomasza Olczyka p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Jarosława Rybkę Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Remigiusza Sawickiego Dowódcę Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu wraz zastępcą nadkom. Danielem Czarneckim, insp. Krzysztofa Laseckiego, mł. insp. Arkadiusza Kukulskiego Zastępcę Dowódcy Odzdialu Prewencji Policji w Łodzi, mł. insp. Krzysztofa Cwandę, podinsp. Łukasza Janca, kom. Dariusza Kałużnego Zastępcę Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterroryetycznego Policji w Łodzi. Nie zabrakło także kadry kierowniczej OPP w Łodzi, policjantek, policjantów, pracowników Policji.

Inspektor Krzysztof Lasecki służbę w Policji rozpoczął w październiku 1992 roku. Od początku swojej drogi zawodowej związany był z Oddziałem Prewencji Policji w Łodzi. W 2001 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Prewencji. Od 2003 roku realizował zadania na stanowisku Dowódcy Kompanii Kadry Dowódczej Pododdziału Służby Kandydackiej. Następnie w 2008 roku objął stanowisko Dowódcy Drugiej Kompanii honorowej. Po 9 latach został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy OPP w Łodzi, a od 2020 roku był dowódcą łódzkiego OPP. Insp. Krzysztof Lasecki jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W czasie swojej trzydziestojednoletniej służby był wielokrotnie odznaczany.

Podczas uroczystej zbiórki odczytany został rozkaz personalny o odwołaniu insp. Krzysztofa Laseckiego ze stanowiska Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w  Łodzi, po którym insp. Lasecki złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendantowi Wojewódzkiemu.

Następnie odczytano rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o odwołaniu z zajmowanego dotychczas stanowiska Zastępcy OPP w Łodzi mł. insp. Krzysztofa Cwandę. Po zdaniu obowiązków przez obu dowódców pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk wręczył podziękowania za służbę. Lektor odczytał  komunikat kadrowy o powierzeniu obowiązków na stanowisku Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi mł. insp. Arkadiuszowi Kukulskiemu. Obowiązki Zastępcy Dowódcy OPP będzie pełnił podinsp. Łukasz Janc.

Przyszedł czas na wystąpienia okolicznościowe. Inspektor Tomasz Olczyk p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi podziękował dowódcom za lata sumiennej i zaangażowanej, niejednokrotnie trudnej służby. Po Komendancie głos zabrali insp. Krzysztof Lasecki oraz mł. insp. Krzysztof Cwanda. Ostatnim elementem policyjnego ceremoniału było złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Dagmara Mościńska

foto/video sierż. Mateusz Piliński

  • Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przemawia.
  • Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z Komendantami.
  • Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z Komendantami.
  • Szabla pamiątkowa.
  • Policjanci i zaproszeni goście na uroczystość.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_019_sd.m4a

Pobierz plik Glos_019_sd.m4a (format mp3 - rozmiar 838.58 KB)

Powrót na górę strony