Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przywitał nowego Zastępcę

Podczas zbiórki, w auli im. nadinspektora Henryka Wardęskiego wojewódzkiej komendy ogłoszono zmiany kadrowe w kierownictwie KWP w Łodzi. Z dniem 16 lutego 2024 roku p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Patrzałkowi, dotychczas związanemu z garnizonem świętokrzyskim. Stanowisko I Zastępcy obejmie natomiast insp. Jarosław Rybka.

16 lutego 2024 roku odbyła się zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Patrzałkowi oraz przejścia w stan spoczynku mł. insp. Doroty Wołoszyńskiej pełniącej do tej pory służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi. Insp. Krzystyniak powierzył obowiązki na tym stanowisku podinsp. Mariuszowi Miszteli.

W uroczystości wzięli udział: nadkom. Piotr Łopaciński  Naczelnik Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości kom. Jacek Pietrzyk Naczelnik Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, podinsp. Jarosław Chyliński Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji na czele z Przewodniczącym Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego podinsp. Krzysztofem Balcerem będącym także Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa łódzkiego, Wioleta Skowyra  Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. ks. ppor. Jacek Syjud Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, Komendanci oraz Zastępcy Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, kadra kierownicza KWP w Łodzi.

 Początki służby Komendanta insp. Patrzałka sięgają 2004 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2007 roku był nieprzerwanie związany z pionem kryminalnym w świętokrzyskim garnizonie, w ramach którego zajmował kolejne, wyższe stanowiska służbowe. Pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji. 20 lutego 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Insp. Andrzej Patrzałek był także wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resorowymi: Brązowym Medalem za ,,Długoletnią Służbę”, Złotą odznaką ,,Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem ,,Za zasługi dla obronności kraju”.

Komendant Krzystyniak w słowach powitania nowego zastępcy w kadrze kierowniczej życzył sukcesów, zwracając uwagę na przekonanie o efektywnej współpracy z doświadczonymi i zaangażowanymi w służbę  policjantami łódzkiego garnizonu.

Dagmara Mościńska

 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi i zastępca.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wita swojego zastępce.
 • Kadra kierownicza województwa łódzkiego
 • Kadra kierownicza województwa łódzkiego i sztandar komendy.
 • Komendant składa życzenia odchodzącej na emeryturę.
 • Komendant składa życzenia odchodzącej na emeryturę.
 • Komendant składa życzenia obejmującemu stanowisko naczelnika.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przemawia.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przemawia.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przemawia.
 • Sztandar komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
 • Funkcjonariusz z szablą.
 • Zastępca KWP w Łodzi wita się z kadrą.
 • Komendanci Wojewódzcy Policji w Łodzi.
 • Sztandar komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
 • Kadra Kierownicza KWP w Łodzi
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_024_sd.m4a

Pobierz plik Glos_024_sd.m4a (format mp3 - rozmiar 1.12 MB)

Powrót na górę strony