Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 19 do 23 lutego 2023 roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

W dniach od 19 do 23 lutego br. taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach Policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl
Dalsze informacje:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Powrót na górę strony