Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt "Safe Stadium"

7 marca 2024 roku w ramach projektu Safe Stadium odbyły się ćwiczenia organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Miejską Areną Kultury i Sportu w Łodzi oraz Seris Konsalnet. Ćwiczenia były symulacją zagrożeń terrorystycznych jakie mogą wystąpić na obiektach sportowych i pozwoliły przetestować i ulepszyć proponowane środki zapobiegawcze i procedury reagowania.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi była partnerem w projekcie "Safe Stadium - Zintegrowany system poprawiający bezpieczeństwo CBRN w masowych obiektach sportowych (Integrated large sport facilities protection system supporting the CBRN security of mass events)  dofinansowanym z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund - Police). Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiadało Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w gronie konsorcjum projektowego, oprócz KWP w Łodzi, znaleźli się m.in. Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi, Seris Konsalnet, Real Madrid CF (Hiszpania), INTA (Hiszpania), ISEMI (Słowacja).
Finalnym etapem projektu były wielkoskalowe ćwiczenia mające na celu przetestowanie procedur i rekomendacji opracowanych w ramach projektu, które przeznaczone były głównie dla służb porządkowych organizatorów imprez sportowych oraz administratorów obiektów. To właśnie Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi była gospodarzem pierwszych ćwiczeń w ramach projektu, które odbyły się 7 marca 2024 roku na stadionie im. Władysława Króla w Łodzi. Specjalnie na to wydarzenie ze Słowacji do Łodzi przyjechał klub piłkarski FK Gerlachov, który rozegrał mecz z drużyną ŁKS III Łódź. Choć samo spotkanie obu klubów piłkarskich przebiegało spokojnie, na koniec meczu zdarzył się incydent, na który musiały odpowiedzieć służby organizatora imprezy (w tej roli partner projektowy Seris Konsalnet) oraz przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej. Eksperci projektowi zwracali również uwagę na współdziałanie funkcjonariuszy policji i straży pożarnej w tego typu obiektach w reakcji na zdarzenie o charakterze kryzysowym. Wspomniane elementy będą stanowiły kluczowe elementy składowe ćwiczenia pod kryptonimem „Stadion-24”.
Ćwiczenie było symulacją zagrożeń terrorystycznych jakie mogą wystąpić w tego rodzaju miejscach. W wydarzeniu brały udział jednostki Policji garnizonu łódzkiego m.in. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, Oddział Prewencji Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi, oraz inne podmioty, w tym funkcjonariusze JRG4 – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Ponadto, do udziału w ćwiczeniach zaproszony został Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny w Krakowie, który zaprezentował podczas działań Lekki Transporter Opancerzony TUR VI. W rolę widzów imprezy sportowej wcielili się studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu. Przedsięwzięcie pozwoliło przetestować i ulepszyć proponowane środki zapobiegawcze i procedury reagowania. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 300 osób w tym około 150 policjantów. Całość przedsięwzięcia na bieżąco była obserwowana przez około 50 obserwatorów w tym przez grupę zagranicznych przedstawicieli zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.

kom. Aneta Sobieraj


   

 

 

 • Trzech mężczyzn idą w kombinezonach z tyłu namiot.
 • Mężczyźni zakładają kombinezony.
 • Taśma z napisem policja, za nią klęczą policjanci kontrterroryści, obok samochód specjalistyczny.
 • Plac, zaparkowany samochód, drzwi otwarte, dwóch mężczyzn z bronią w ręku celuje.
 • Policjant z długa bronią w ręku, obok osoba zasłonięta tarczą.
 • Pięć osób idzie w kombinezonach przez plac.
 • Samochód specjalistyczny.
 • Dwie osoby w kombinezonach stoją przy samochodzie specjalistycznym, obok radiowóz.
 • Policjant stoi przed mikrofonami.
 • Policjanci z Oddziału Kontrterrorystycznego z bronią długą i tarczami, z tyłu samochody.
 • Policjanci z Oddziału Kontrterrorystycznego zakładają mężczyźnie specjalistyczny kombinezon.
 • Osoby w specjalistycznych kombinezonach, obok samochód specjalistyczny.
 • Stadion piłkarski, na trybunach kibice, na murawie rozgrywa się mecz.
 • Stadion, na trybunach lezą dwie osoby.
 • Samochód z otwartymi drzwiami, dwóch mężczyzn z długą bronią.
Ładowanie odtwarzacza...

Nagranie audio Glos_028_sd.m4a

Pobierz plik Glos_028_sd.m4a (format mp3 - rozmiar 1.99 MB)

Powrót na górę strony