Informacje

Mobbing i dyskryminacja w pracy to się po prostu nie opłaca!

8 maja 2024 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej ośrodka, które przeprowadziła pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Małgorzata Ratajczyk. Szkolenie dotyczyło przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy i kluczowej roli przełożonego w kształtowaniu dobrej atmosfery pracy.

Podczas szkolenia omówiono wszystkie rodzaje dyskryminacji: bezpośrednią, pośrednią, molestowanie, molestowanie seksualne i zachęcanie, nakazanie dyskryminacji. Szkolenie oparte było o przykłady z codziennego życia w pracy/służbie oraz orzecznictwo sądowe. Poruszono także zagadnienia związane z wyjątkami od zasady równego traktowania. Omawiano także typowe zachowania mobbera, rodzaje mobbingu. Pokuszono się także o opisanie mobbera w  ujęciu statystycznym. Nie obyło się także bez sięgnięcia do przepisów w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie podstawowych praw pracowniczych.

 

  • Czerwony trapez z napisem stop mobbing! Na niebieskim tle postaci ludzi i napis mobbing i dyskryminacja w pracy to się po prostu nie opłaca!
Powrót na górę strony