Informacje

Kontrola bezpieczeństwa na Kąpielisku Miejskim "Zajączek" w Łasku

W związku z rozpoczętym sezonem wakacyjnym, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie ładu i porządku w rejonie akwenów wodnych. Wczoraj, Kąpielisko Miejskie w Łasku na ul. Armii Krajowej 75 zostało poddane szczegółowej kontroli. Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR zweryfikowali stan bezpieczeństwa tak chętnie odwiedzanego przez mieszkańców „Zajączka”.

Sezon wakacyjny, wysokie temperatury i wzmożony czas urlopów sprzyjają masowemu i czynnemu spędzaniu czasu nad wodą. Bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy wypoczynku leży w zainteresowaniu wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W związku z tym policjanci z łaskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Łasku oraz ratownikami WOPR będą dbać o bezpieczeństwo osób odpoczywających w rejonie zbiorników wodnych powiatu łaskiego.

W czwartek, 27 czerwca 2024 roku, Kąpielisko Miejskie w Łasku na ul. Armii Krajowej 75 zostało poddane szczegółowej kontroli. Łascy policjanci przy udziale funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, ratownika WOPR oraz Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zweryfikowali stan bezpieczeństwa Kąpieliska Miejskiego „Zajączek”. Kontrola ta prowadzona była pod kątem analizy zagrożeń mogących wystąpić na obiekcie, w tym identyfikacji miejsc, w których występują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się oraz uprawiania sportu lub rekreacji. Zweryfikowano wymogi formalne, które każde kąpielisko musi spełniać zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku. Sprawdzono, czy na terenie łaskiego zalewu znajduje się wymagane oznakowanie, regulamin, czy zostało wyznaczone strzeżone miejsce do kąpieli. Ponadto sprawdzono miejsca szczególnie niebezpieczne pod kątem oznaczenia ich odpowiednimi znakami zakazu – skoków do wody, czy też zakazów kąpieli. Kontrolujący kąpielisko sprawdzili także, czy obiekt jest wyposażony w odpowiedni sprzęt ratunkowy i medyczny. 

Podczas trwania wakacji, na kąpielisku miejskim, służbę ratowniczą pełnić będzie dwóch ratowników WOPR - codziennie od 29 czerwca do 31 sierpnia w godzinach 11:00 do 18:00. Ponadto policjanci i strażacy będą regularnie pojawiać się w rejonach wszystkich zbiorników wodnych, nie tylko tych przeznaczonych do rekreacji, ale również takich, gdzie kąpiel jest zabroniona. Wszystko po to by wspólnie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą. 

Łascy policjanci przypominają:

 • Korzystajmy z kąpielisk, strzeżonych, odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych,
 • przestrzegajmy regulaminu kąpieliska,
 • stosujmy się do poleceń ratownika,
 • nie zakłócajmy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie krzyczymy, nie popychajmy się, nie zaśmiecajmy terenu,
 • nie wchodźmy do wody, gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek,nie wskakujmy do wody, gdy jesteśmy rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym opalaniem,
 • korzystajmy z nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym przebywaniu na słońcu.

NIE WOLNO!

 • Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
 • niszczyć znaków zakazu w miejscach, w których kąpiel jest zabroniona,
 • skakać do wody, nie znając jej głębokości oraz dna.

Pamiętaj! Zgodnie z regulaminem Kąpieliska Miejskiego w Łasku, dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych. Chwila nierozwagi, brawura czy przecenie własnych możliwości może być przyczyną utraty zdrowia, trwałego kalectwa, a nawet utraty życia.

sierżant sztabowy Bartłomiej Kozłowski 

 • Policjantka kontroluje stan bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim. W tle widać wyznaczoną strefę do kąpania.
 • Policjantka wraz z ratowinikiem oraz strażakiem kontrolują kąpielisko miejskie. W tle widać plaże oraz kąpiące się osoby.
 • Tablica przedstawiająca regulamin kąpieliska.
Powrót na górę strony