Informacje

Podsumowanie działań "Prędkość"

1 lipca 2024 roku na terenie województwa łódzkiego policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pod nazwą „PRĘDKOŚĆ”. Funkcjonariusze kontrolowali prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę w działaniach mieli policjanci z zespołu SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom, w szczególności takm jak nadmierna prędkość.

Łącznie policjanci skontrolowali 1705 pojazdów, ujawnili aż 1773 wykroczenia. W 1539 przypadkach przyczyną kontroli było przekroczenie dozwolonej prędkości. Mundurowi też 16 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.
Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom ale również pieszym. W przypadku potrąceń pieszych, już niewielkie przekroczenie dopuszczalnej prędkości znacznie zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy rozwijaniu dużych prędkości.
Apelujemy do kierujących samochodami, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.
Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka prędkość która jest dostosowana do natężenia ruchu, stanu nawierzchni jezdni, obowiązujących limitów, warunków atmosferycznych oraz własnych umiejętności.
podkom. Adam Dembiński

 

Powrót na górę strony