Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

nadinsp. Sławomir Litwin

Nadinspektor Sławomir Litwin urodził się w 1970 roku. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku. Następnie został naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W 2011 roku mianowany na zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach. W 2012 r. objął stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, a w 2014 I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. W 2015 roku powołany został na stanowisko Komendanta tej jednostki. Od 2017 roku realizował zadania jako Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 30-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma jedno dziecko. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną. Interesuje się podróżami oraz motoryzacją.

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

tel. 47 841-22-00

faks 47 841-17-80     e-mail:  komendant@ld.policja.gov.pl

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

Wydziału Kontroli,
Zespołu Prawnego,
Wydziału Kadr i Szkolenia,
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Wydziału Finansów,
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Wydziału Doboru,
Stanowisk Samodzielnych,
Wydziału Psychologów,
Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego,
Zespołu Prasowego

 

 

 

 

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 insp. Tomasz Olczyk


Inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku jako funkcjonariusz kompanii patrolowo-interwencyjnej KRP Łódź – Widzew, następnie był detektywem Wydziału Kryminalnego. Stamtąd trafił do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców. W 2006 roku został kierownikiem sekcji do walki z przestępczością narkotykową, a następnie awansował na Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Odpowiadał również za pracę Nieetatowego Zespołu do walki z Przestępczością Pseudokibiców.  Przez ostatnie dwa lata był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy.  5 marca 2015 roku objął funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu. 3 marca 2016 roku obiął stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi. Insp. Tomasz Olczyk został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Komendant Tomasz Olczyk interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną.

I Zastępca Komendanta  sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

Wydziału Kryminalnego,
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością,
Wydziału Techniki Operacyjnej,
Laboratorium Kryminalistycznego,
Wydziału do Walki z Korupcją,
Wydziału Wywiadu Kryminalnego,
Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Kryminalnych

tel. 47 841-22-02 lub 47 841-22-09 
faks 47 841-17-20

 

 

 

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji

insp. Jarosław Rybka

 

Inspektor Jarosław Rybka urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest  absolwentem  Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Od  2004 do  2017 roku pełnił służbę w Komedzie Miejskiej Policji a następnie Wojewódzkiej w Olsztynie zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową. Ostatnio pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II. 18 września 2017 roku obiął stanowisko  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi. Inspektor Jarosław Rybka  został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Komendant Jarosław Rybka interesuje się kolarstwem górskim oraz  żeglarstwem.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

Wydziału Prewencji,
Wydziału Ruchu Drogowego,
Sztabu Policji,
Wydziału Postępowań Administracyjnych,
Wydziału Konwojowego
Oddziału Prewencji Policji
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi
oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji:

tel. 47 841-22-02 lub 47 841-22-09
faks 47 841-17-20

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

Młodszy inspektor Tomasz Jędrzejowski urodził się w 1977 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany był z pionem logistycznym wrocławskiej komendy. W latach 1997-2006 pełnił służbę w wydziale transportu. Od 2006 zajmował się zamówieniami publicznymi, a w roku 2012 został Naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu. W roku 2014 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu. 21 maja 2021 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Młodszy inspektor Tomasz Jędrzejowski został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Komendant Tomasz Jędrzejowski jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się muzyką i żeglarstwem.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej,
Wydziału Inwestycji i Remontów,
Wydziału Transportu,
Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki
tel. 47 841-22-00
faks 47 841-17-80

Powrót na górę strony