Kierownictwo

Komendanci

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

nadinspektor Sławomir Litwin

nadinspektor Sławomir Litwin

Nadinspektor Sławomir Litwin urodził się w 1970 roku i jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
 • od 11 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

 • Wydziału Kontroli
 • Zespołu Prawnego
 • Wydziału Kadr i Szkolenia
 • Wydziału Komunikacji Społecznej
 • Wydziału Finansów
 • Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
 • Wydziału Doboru
 • Stanowisk Samodzielnych
 • Wydziału Psychologów
 • Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Zespołu Prasowego

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:
tel. 47 841 22 00
email: komendant@ld.policja.gov.pl

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

inspektor Tomasz Olczyk.

inspektor Tomasz Olczyk

Inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od początku związany z łódzką policją. Służył w pionie prewencji, po czym przeszedł do pionu kryminalnego, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców KWP w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu
 • od 3 marca 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Kryminalnego
 • Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością
 • Wydziału Techniki Operacyjnej
 • Laboratorium Kryminalistycznego
 • Wydziału do Walki z Korupcją
 • Wydziału Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. 47 841 22 02 lub 47 841 22 09
 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw prewencji

inspektor Jarosław Rybka

inspektor Jarosław Rybka

Inspektor Jarosław Rybka urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Służył w garnizonie warmińsko-mazurskim zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II
 • od 18 września 2017 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Prewencji
 • Wydziału Ruchu Drogowego
 • Sztabu Policji
 • Wydziału Postępowań Administracyjnych
 • Wydziału Konwojowego
 • Oddziału Prewencji Policji
 • Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji:
tel. 47 841 22 02 lub 47 841 22 09
 

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

inspektor Tomasz Jędrzejowski

inspektor Tomasz Jędrzejowski

Inspektor Tomasz Jędrzejowski urodził się w 1977 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany był z pionem logistycznym wrocławskiej komendy. Pełnił służbę w wydziale transportu, później zajmował się zamówieniami publicznymi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • od 21 maja 2021 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Łączności i Informatyki
 • Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej
 • Wydziału Inwestycji i Remontów
 • Wydziału Transportu
 • Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki:
tel. 47 841 22 00
 

 

Powrót na górę strony