Kierownictwo

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

nadinspektor Sławomir Litwin

Nadinspektor Sławomir Litwin urodził się w 1970 roku i jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
 • od 11 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

Wydziału Kontroli,
Zespołu Prawnego,
Wydziału Kadr i Szkolenia,
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Wydziału Finansów,
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Wydziału Doboru,
Stanowisk Samodzielnych,
Wydziału Psychologów,
Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego,
Zespołu Prasowego

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

tel. 47 841-22-00

faks 47 841-17-80     e-mail:  komendant@ld.policja.gov.pl

 

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 inspektor Tomasz Olczyk


Inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od początku związany z łódzką policją. Służył w pionie prewencji, po czym przeszedł do pionu kryminalnego, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców KWP w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu
 • od 3 marca 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policjiw Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

Wydziału Kryminalnego,
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością,
Wydziału Techniki Operacyjnej,
Laboratorium Kryminalistycznego,
Wydziału do Walki z Korupcją,
Wydziału Wywiadu Kryminalnego,
Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

tel. 47 841-22-02 lub 47 841-22-09 
faks 47 841-17-20

 

 

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji

inspektor Jarosław Rybka

 

Inspektor Jarosław Rybka urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest  absolwentem  Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Służył w garnizonie warmińsko-mazurskim zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II
 • od 18 września 2017 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

Wydziału Prewencji,
Wydziału Ruchu Drogowego,
Sztabu Policji,
Wydziału Postępowań Administracyjnych,
Wydziału Konwojowego
Oddziału Prewencji Policji
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi
oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji:

tel. 47 841-22-02 lub 47 841-22-09
faks 47 841-17-20

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

 

inspektor Tomasz Jędrzejowski

Inspektor Tomasz Jędrzejowski urodził się w 1977 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany był z pionem logistycznym wrocławskiej komendy. Pełnił służbę w wydziale transportu, później zajmował się zamówieniami publicznymi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • od 21 maja 2021 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej,
Wydziału Inwestycji i Remontów,
Wydziału Transportu,
Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki:

tel. 47 841-22-00
faks 47 841-17-80

Powrót na górę strony