Kierownictwo

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

nadinspektor Sławomir Litwin

nadinspektor Sławomir Litwin

Nadinspektor Sławomir Litwin urodził się w 1970 roku i jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Od początku swojej zawodowej drogi był związany z częstochowską Policją, w której służbę pełnił do 2006 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
 • od 11 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

 • Wydziału Kontroli
 • Zespołu Prawnego
 • Wydziału Kadr i Szkolenia
 • Wydziału Komunikacji Społecznej
 • Wydziału Finansów
 • Wydziału Bezpieczeństwa Informacji
 • Wydziału Doboru
 • Stanowisk Samodzielnych
 • Wydziału Psychologów
 • Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Zespołu Prasowego

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:
tel. 47 841 22 00
faks 47 841 17 80    
email: komendant@ld.policja.gov.pl

 

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

inspektor Tomasz Olczyk.

inspektor Tomasz Olczyk

Inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od początku związany z łódzką policją. Służył w pionie prewencji, po czym przeszedł do pionu kryminalnego, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców KWP w Łodzi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu
 • od 3 marca 2016 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Kryminalnego
 • Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 • Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością
 • Wydziału Techniki Operacyjnej
 • Laboratorium Kryminalistycznego
 • Wydziału do Walki z Korupcją
 • Wydziału Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

Sekretariat I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. 47 841 22 02 lub 47 841 22 09
faks 47 841 17 20

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw prewencji

inspektor Jarosław Rybka

inspektor Jarosław Rybka

Inspektor Jarosław Rybka urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Służył w garnizonie warmińsko-mazurskim zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II
 • od 18 września 2017 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Prewencji
 • Wydziału Ruchu Drogowego
 • Sztabu Policji
 • Wydziału Postępowań Administracyjnych
 • Wydziału Konwojowego
 • Oddziału Prewencji Policji
 • Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji:
tel. 47 841 22 02 lub 47 841 22 09
faks 47 841 17 20

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

inspektor Tomasz Jędrzejowski

inspektor Tomasz Jędrzejowski

Inspektor Tomasz Jędrzejowski urodził się w 1977 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Od początku związany był z pionem logistycznym wrocławskiej komendy. Pełnił służbę w wydziale transportu, później zajmował się zamówieniami publicznymi.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • od 21 maja 2021 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:

 • Wydziału Łączności i Informatyki
 • Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej
 • Wydziału Inwestycji i Remontów
 • Wydziału Transportu
 • Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki:
tel. 47 841 22 00
faks 47 841 17 80

 

Powrót na górę strony