Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

Wydział
do Walki z Przestępczością Narkotykową


Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841 35 70, fax 47 841 44 81

e-mail: narkotyki@ld.policja.gov.pl 

 

Naczelnik

mł. insp. Robert Borowski

 


Zadania Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi:

1. Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:

a) przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

b) produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,

c) produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,

d) handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

e) posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

2. Inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji,

3. bieżące  monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa łódzkiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek Policji,

4. Udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji  przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także przez uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach,

5. Ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek Policji, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia,

6. współpraca z  komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie poprawy efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej.