Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

tel. 47 84121-80 lub 81,  fax 47 841-17-15

e-mail: pg@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik

mł.insp. Sławomir Lont

 

Zastępca Naczelnika

podinsp. Robert Stępień

 

Zakres zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą:

1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestepczości gospodarczej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;

2. monitorowanie, prognozowanie i analizowanie stanu zagrożeń w zakresie przestepczości gospodarczej w województwie łódzkim i na tej podstawie wskazywanie głównych kierunków działań komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji;

3. identyfikowanie problemów występujących  w pracy komórek do walki z przestepczością gospodarczą w jednostkach Policji, wypracowanie i wdrażanie rozwiązań eliminujących ujwanione problemy oraz ocena efektywności wdrożonych rozwiązań;

4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w ramach wsparcia jednostek Policji, ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne ich działań prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych,

5. koordynowanie pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej prowadzonej w jednostkach Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz sprawowanie nadzoru nad tą pracą,

6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad sprawami realizowanymi przez komórki służby kryminalnej Komendy i jednostek Policji w zakresie ustalania, identyfikacji i tymczasowego zajmowania mienia ruchomego oraz wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych.