Wydział Psychologów - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Psychologów

Wydział Psychologów


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-13-51, fax 47 841-20-99

e-mail: psycholog@ld.policja.gov.pl

 Naczelnik

mł.insp. Edyta Krawczyk - Włodarczyk


 

Zadania Wydziału Psychologów:

1)  udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w formie konsultacji lub porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, grupowego odreagowania psychologicznego i organizowania grup wsparcia oraz prowadzenie psychoterapii,

2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego,

3)  przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych,

4) udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

5) uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe,

6) pomoc w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności sporządzanie portretów psychologicznych nieznanych sprawców oraz pomoc w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych,

7) współdziałanie w czynnościach administracyjno-porządkowych, w szczególności udział w negocjajcjach w charakterze konsultanta.