Wydział do Walki z Korupcją - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział do Walki z Korupcją

Wydział do walki z Korupcją

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

tel. 47 841-30-00

Naczelnik

mł. insp. Monika Mamełko


e-mail: korupcja@ld.policja.gov.pl

 

TELEFON  ZAUFANIA  42 659 55 44

 

Zakres zadań Wydziału do walki z Korupcją:

1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej,

2. opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych,

3. inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji, mających na celu sprawne wykrywanie sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym,

4. prowadzenie postępowań przygotowawczych, w tym powierzonych z zakresu przestępczości korupcyjnej,

5. udzielanie wsparcia jednostkom Policji w sprawach dotyczących przestępczości korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych,

6. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze województwa łódzkiego, jej specyfiki i obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.