Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
92-104 Łódź, ul. Stokowska 21/25
tel. 47 841-32-52, fax 47 841-12-01 

e-mail: gmt@ld.policja.gov.pl

Naczelnik 
mł.insp. Anita Tim-Warchał

 

Zastępca Naczelnika

kom. Adam  Prostacki

Zakres zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej:

1. planowanie, zakup, dystrybucja oraz prowadzenie gospodarki magazynowej składników majątkowych na rzecz Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy w sprawach:

a) uzbrojenia,

b) umundurowania i wyposażenia specjalnego,

c) sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego,

d) sprzętu kwaterunkowo-biurowego,

e) sprzętu gospodarczego,

f) sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego,

g) druków i formularzy służbowych,

h) sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego;

2. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej i ilościowo-wartościowej składników majątkowych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących sie na obszarze działania Komendy,

3. prowadzenie działalności obsługowo-naprawczej na bazie stanowisk własnych i jednostek organizacyjnych Policji na obszarze kraju, a także zlecanie tych usług podmiotom zewnętrznym,

4. prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:

a) dokonywanie okresowych przeglądów,

b) konserwacja sprzętu;
 
5. prowadzenie okresowych przekwalifikowań i wybrakowań sprzętu wymienionego w pkt 1,

6. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.