Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. 47 841-22-95

e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl,

fundusze@ld.policja.gov.pl


http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl

 

Zadania Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi:

1) wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Komendzie oraz koordynowanie i nadzorowanie działań komórek organizacyjnych Komendy w tym zakresie;

2) obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

3) opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych i sprawozdań wymaganych przepisami;

4) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych dla realizacji zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych w Komendzie.