Zespół Prasowy - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Zespół Prasowy

Zespół Prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841 22 12  lub  47 841 22 13  
 fax: 47 841 28 91

 Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi

mł.insp. Joanna Kącka

tel. kom. 607-039-138

rzecznik@ld.policja.gov.pl

www.lodzka.policja.gov.pl

 W Zespole Prasowym pracują również:

nadkom. Adam Kolasa

tel. 692 454 184

asp. sztab. Radosław Gwis

tel. 695 997 030

podkom. Aneta Sobieraj

tel. 690 115 403

 

Zakres zadań Zespołu Prasowego:

1. koordynowanie i organizowanie kontaktów policjantów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu,

2. informowanie mediów o bieżących zdarzeniach kryminalnych, zadaniach i planowanych przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki Policji, reagowanie na krytykę pracy Policji zgodnie z unormowaniami prawa prasowego,

3. przedstawianie mediom przykładów współpracy Policji ze społeczeństwem,prezentowanie osiągnięć Komendy i jednostek Policji oraz realizowanie za pośrednictwem mediów prewencji kryminalnej,

4. zamieszczanie w środkach masowego przekazu komunikatów jednostek Policji o bieżących zdarzeniach kryminalnych  i poszukiwaniach osób,

5. kształtowanie pozytywnego obrazu Policji w społeczeństwie poprzez realizację polityki informacyjnej Komendanta,

6. opracowywanie strategii dotyczącej zakresu i rodzaju udzielanych mediom informacji w przypadkach poważnych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych,

7. zapewnienie obsługi prasowej Komendanta oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.