Podstrony - Struktura

Samodzielne stanowiska Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. Włodzimierz Sokołowski

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
tel. 47 841-20-44, fax 47 841-17-90

prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl

 

 

Zakres zadań:

1) propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;

2) monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;

3) monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w zakresie realizacji zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych do spraw ochrony praw człowieka oraz realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;

4) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;

5) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka.