Archiwum 2017

Cottbus - działania Policji brandenburskiej w ramach zabezpieczenia imprezy masowej

W dniu 15 lutego 2017 r. przedstawiciele łódzkiej Policji mogli obserwować działania Dyrekcji Policji Południe w związku z odbywającą się w mieście demonstracją zwolenników lewicy i prawicy.

Celem spotkania o charakterze roboczym była wymiana doświadczeń dotyczących zabezpieczania imprez masowych, na przykładzie zabezpieczenia przez niemiecką Policję dwóch zgromadzeń publicznych wraz z przemarszem, odbywających się w dniu 15 lutego 2017 r. na terenie miasta Cottbus.

Po przedstawieniu struktury Policji w RFN oraz w kraju związkowym Brandenburgia, gospodarze określili założenia i cele do zabezpieczenia przebiegu zgromadzeń. Następnie zaprezentowali stanowisko dowodzenia działaniami, znajdujące się w sztabie dyrekcji. Polscy policjanci zosali przewiezieni w rejon zgromadzeń, zapoznali się z trasami ich przebiegu oraz rozlokowaniem sił policyjnych pionu prewencji i ruchu drogowego. Obserwowali realizację zabezpieczenia, a po zakończeniu działań omawiali ich przebieg i porównywali z zabezpieczeniami wykonywanych przez łódzką Policję (organizacja dowodzenia, użycie sił i środków, forma zabezpieczenia).

W dniu 16 lutego 2017 r. delegacja zapoznała się z obiektem stadionu Klubu Sportowego ENERGIA Cottbus oraz sposobem zabezpieczania odbywających się na nim meczów piłki nożnej. Policjanci brali także udział w strzelaniu z broni krótkiej na strzelnicy znajdującej się na terenie jednostki Policji w Cottbus.

Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu ze strony polskiej:

  • Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Łodzi
  • Dowódca Oddziałów Prewencji Policj w Łodzi
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi
  • Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze
  • Naczelnik Wydziału Sztab Policji i Prewencji KMP w Zielonej Górze

Pozytywny wydźwięk, szerokie zainteresowanie i potrzeba poszukiwania nowych form działań, skłania obie strony do czerpania wzorców i dobrych praktyk, w celu zwiększenia jakości, efektywności i skuteczności Policji w trakcie realizacji wszelkiego rodzaju zabezpieczeń.

  • Przedstawiciele KWP w Łodzi na spotkaniu w Dyrekcji Policji Południe
  • Prezentacja stanowiska dowodzenia w Dyrekcji Policji Południe
  • Obserwacja demonstracji
Powrót na górę strony