Archiwum 2017

"W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej" - teoria i praktyka

Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia koordynuje realizację kolejnej edycji projektu unijnego "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej", w którym udział biorą policjanci garnizonu łódzkiego (pion prewencji).

W dniach 20 - 24 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyły się zajęcia dla polskich i niemieckich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Celnej z zakresu przepisów prawnych, właściwych dla danego kraju oraz w obszarze bazujących na nich działań policyjno-taktycznych. Ważnym elementem było również podniesienie kwalifikacji językowych w zakresie słownictwa policyjnego, oparte na sytuacjach codziennej służby oraz dyskusji o głównych problemach pracy policyjnej. Oprócz wykładów na temat różnic i podobieństw w obowiązujących przepisach prawa, przeprowadzono istruktaż dotyczący przeszukań osób i pomieszczeń. Garnizon łódzki reprezentował mł. asp. Łukasz Nowak - dzielnicowy VI KP KMP w Łodzi.

Następnie w dniach 27 - 31 marca 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi odbyła się praktyka zawodowa dla przedstawiciela niemieckiej Policji w Dyrekcji Policji Wschód we Frankfurcie nad Odrą. Zapoznał on się ze strukturą organizacyjną KMP w Łodzi, programem szkolenia funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego, a w szczególności z pracą dzielnicowego oraz podstawami prawnymi do podejmowanych przez niego czynności. Omówiona została procedura „Niebieskiej karty”, Krajowej Mapy Zagrożeń i programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Praktykant wział udział w wizytach domowych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz  spotkaniach ze społeczeństwem i organizacjami społecznymi znajdującymi się na podległym terenie. Uczestniczył także w szkoleniu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi z zakresu taktyki i techniki obezwładniania.  

  • Przygotowanie do oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji projektu "W tandemie przeciwko przestępczości transgranicznej"
  • Powitanie uczestników kursu przez koordynatora Pana Wojciecha Owsika
  • Zajęcia w tandemie
  • Wykład i wprowadzenie do instruktażu w zakresie przeszukania osób i pomieszczeń
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie przeszukania osób i pomieszczeń
  • Praktyka niemieckiego funkcjonariusza w KMP w Łodzi - oficjalne powitanie
  • Praktyka w KMP w Łodzi - obserwacja pracy
  • Wizyta na strzelnicy KMP w Łodzi
Powrót na górę strony