Archiwum 2017

Spotkanie robocze w LKA Brandenburg

W dniach 19-21.04.2017 r. w Eberswalde (RFN) kierownictwo łódzkiej i brandenburskiej Policji rozmawiało na temat obszarów dalszej współpracy i nowych wyzwań w Europie, stojących przed służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwalczanie cyberprzestępczości i zabezpieczanie dowodów cyfrowych stanowiły tu główny obszar zainteresowania i poznania rozwiązań przyjętych przez stronę niemiecką.

Struktura, podział zadań i pracy, wyposażenie oraz szeroko rozumiana logistyka w KTI (Instytucie Kryminalistyki), stanowiła cenne źródło inspiracji i doświadczenia, w odniesieniu do organizacji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi oraz poszukiwania nowych możliwości i metod badawczych.

Łączenie niezbędnych umiejętności, kompetencji i fachowej wiedzy informatycznej, wsparte wykorzystaniem sprzętu informatycznego najnowszej generacji – to rozwiązanie przyjęte przez Policję brandenburską, która stworzyła tzw. Cyber-Competence-Centre. Ciągle wzrastająca aktywność przestępców w sieci, generuje ogrom pracy dla policji i organów ścigania, które muszą nieustannie się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje.

Przy okazji tej wizyty, uzgodniono ramy dla dwóch planowanych przedsięwzięć, które będą kolejnym krokiem do praktycznego poznania metod pracy niemieckich kolegów, również pod kątem możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań na grunt rodzimy:

- „Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej” – praktyka dla specjalisty pracowni chemicznej LK KWP w Łodzi;

- „Doskonalenie zawodowe organów ściągania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” w ramach programu Erasmus+ - szkolenia w 5 krajach unijnych dla policjantów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości i zabezpieczaniem dowodów cyfrowych.

  • Zdjęcie grupowe: w pierwszym rzędzie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia, Dyrektor Krajowego Urzędu Kryminalnego Brandenburg; w dalszej kolejności przedstawiciele KWP w Łodzi i LKA Eberswalde.
Powrót na górę strony