Archiwum 2017

"Blaski i cienie Internetu" - realizacja akcji prewencyjnej przy udziale obserwatorów z Niemiec

W dniach 8-10 maja 2017 r. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu gościła dwuosobową delegację policjantów z Wydziału Prewencji Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Goście przyjechali do Sieradza, aby zapoznać się z działaniami profilaktycznymi kierowanymi do młodzieży sieradzkiej, w ramach projektu „Blaski i cienie Internetu”.

Oprócz głównej tematyki wizyty, gościom zostały pokazane ogólnie pojęte działania profilaktyczne, adresowane do młodzieży szkolnej. Pierwszego dnia niemieccy policjanci mieli możliwość spotkania z najmłodszymi: najpierw uczestniczyli w krótkiej "pogadance" w przedszkolu, prowadzonej przez policjantkę z Zespołu ds. Profilaktyki Nieletnich; następnie w wizycie przedszkolaków na terenie sieradzkiej komendy.

Kolejnym przedsięwzięciem był udział gości w szkolnej debacie, podczas której propagowano bezpieczne poruszanie się w sieci Internet. W debacie tej uczestniczyło około 60 uczniów z sieradzkich szkół gimnazjalnych, zaproszeni eksperci, a także przedstawiciele sieradzkiego magistratu.

Niemieccy policjanci spotkali się także ze znaną już sobie grupą teatralną „PaT”, rozmawiali z młodymi artystami oraz obserwowali próbę, prowadzoną w ramach przygotowywania kolejnego spektaklu profilaktycznego, wpisującego się w projekt „Blaski cienie Internetu”.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Gimnazjum numer 3 w Sieradzu, podczas której policjanci spotkali się z rodzicami uczniów klas pierwszych i omówili niebezpieczeństwa związane głównie ze środkami odurzającymi.

W kontekście możliwości przeniesienia pewnych rozwiązań na grunt niemiecki, przedstawiciele policji brandenburskiej wykazali szczególne zainteresowanie kwestiami logistycznymi i organizacyjnymi oraz zaangażowaniem podmiotów pozapolicyjnych w realizowane przedsięwzięcia.

  • Wizyta przedszkolaków na stanowisku kierowania w KPP Sieradz
  • Debata z młodzieżą
  • Delegacja niemiecka na zebraniu dla rodziców w sieradzkim gimnazjum
  • zdjęcie grupowe gości, przedstawicieli KWP w Łodzi, KPP w Sieradzu oraz Miasta Sieradza
Powrót na górę strony