Archiwum 2017

Policja brandenburska na wojewódzkich obchodach Święta Policji 2017 w Tomaszowie Maz.

W dniach 12-15 lipca 2017 r. garnizon łódzki Policji gościł Ministra Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia Pana Karla-Heinza Schrötera oraz Prezydenta Policji krau związkowego Brandenburgia Pana Hansa-Jürgena Mörke wraz z delegacją. Głownym celem wizyty był udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji, które odbyły się w Tomaszowie Maz.

Dla gości przygotowano ciekawy program pobytu, uwzględniający zarówno prezentację tradycji i ceremionału policyjnego, jak i elementy promujące region. Delegacja niemiecka uczestniczyła w mszy świętej w intencji policjantów i pracowników Policji, akademii wręczenia odznaczeń, nominacji i wyróżnień oraz pokazie musztry paradnej. Przmówienie okolicznościowe wygłosił Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia, który został uhoronowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pamiętkową szablą. 

Ponadto goście odwiedziała Komendę Powiatową Policji w Opocznie, gdzie zapoznała się z wyposażeniem jednostki oraz zadaniami służbowymi realizowanymi na podległym terenie.

Pozostali członkowie delegacji Policji brandenburskiej, tj:

- Pan Ulf Buschmann, Pełnomocnik Prezydium Policji ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów, Koordynator służb niemieckich CCCP w Świecku;

- Pan Wojciech Owsik, pracownik Biura Pełnomocnika ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów;

- Pan Denny Speckhahn, kierownik Cyber-Competence-Center w LKA Eberswalde

przeprowadzili rozmowy robocze w zakresie zadań wynikających z realizacji projektu partnerstwa strategicznego pt. „Doskonalenie zawodowe organów ściągania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, w ramach programu Erasmus+. Przedsięwzięcie to koordynowane jest przez KWP w Łodzi i będzie przeprowadzne w latach 2017-2019.

  • Uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji
  • Przemarsz kolumny na plac, na którym odbędą się uroczystości związane ze Świętem Policji
  • Komendant Powiatowy w Tomaszowie Maz. przygotowuje się do złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji
  • Delegacja policji brandenburskiej podczas uroczystego apelu
  • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręcza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia pamiątkową szablę
  • Przemówienie okolicznościowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia
  • Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi wraz z asystentką Ministra Spraw Wewnętrznych i Komunalnych kraju związkowego Brandenburgia
  • Pełnomocnik Prezydium Policji ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów gratuluje Komendantowi Powiatowemu Policji w Opocznie
Powrót na górę strony