Archiwum 2017

Spotkanie robocze w Lithuanian Police Forensic Science Centre z siedzibą w Wilnie

W dniu 20 września 2017 r. łódzcy biegli z zakresu klasycznych i technicznych badań dokumentów oraz z zakresu badań mechanoskopijnych wizytowali litewskie centrum kryminalistyczne Policji w celu wymiany doświadczeń  dobrych praktyk w ramach aplikacji FAVI.

Reprezentanci Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi zostali powitani i oprowadzeni po litewskim laboratorium Policji, gdzie zostały im przedstawione zasady i zakres funkcjonowania oraz wyposażenie poszczególnych wydziałów i pracowni.

Strony wymieniły poglądy na temat rozwiązań przyjętych w obu jednostkach w zakresie zwalczania szeroko rozumianej przestępczości samochodowej oraz możliwości wykorzystania aplikacji FAVI oraz bazy "Registra". Oczekuje się, iż w ramach partnerstwa wzbogacone zostaną zbiory dotyczące dokumentów obowiązujących na terenie Litwy,
w znaczny sposób usprawni pracę zarówno funkconariuszy Policj, jak i Straży Granicznej.

 

  • Oficjalne powitanie delegacji polskiej przez stronę litewską
  • Wizyta w jednej z pracowni badań litewskiego laboratorium Policji
  • Spotkanie w Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy
Powrót na górę strony